| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER


 

 

Gårds og slektshistorien for Siljan etter 1814 

 

Av Jørn Olsen 

 

 

 

Denne gårds og slektshistorien har jeg laget ut fra Øivind Solberg i Kvelde sitt store arbeid med å kartlegge slektene i Siljan etter 1814 og mitt eget arbeid med slektene i Siljan.

Jeg har gått igjennom Solberg sitt materiale og ut fra kildene har jeg lagt til informasjon og satt det sammen for bruk ut fra malen til min "Gård og slektshistorie før Siljan før 1814".

Noen slektskoblinger og annen informasjon har da kommet til etter min bearbeiding, men jeg har hatt et veldig godt utgangspunkt i Øivind Solberg sitt arbeid. 

Det meste rundt gårdene og plassene som tinglysninger, salg osv her jeg funnet frem og satt sammen.

Foruten Øivind sitt arbeid og mitt materiale fra Siljan, har jeg i hovedsak brukt Bakkens bygdebok 1969, aktuelle kirkebøker, gamlegjerpen.no (Der er mange koblinger til Gjerpen her), 

Norske gårdsbruk 1955, matrikler og manntall etter 1814, pantebøkene/tinglyst materiale og andre aktuelle bygdebøker.

Denne delen avslutter rundt 1950.

 

Jørn Olsen 2017

 

 

Ps Er det noen som av en eller annen grunn ikke ønsker å være oppført her så si bare i fra.

 

 

 

Gårder

 

Gnr. 1 Sølland (Bnr.14 og Bnr.15)

(Med Afsøla Bnr.1, Jonsrød Bnr.2, Rød Øvre Bnr.3, Rød Øvre Bnr.4, Slaatte Bnr.5, Kaasene Nordre Bnr.6 og Søndre Bnr.7, Sølland/skog Bnr.8, Sølland Bnr.9, Slettekollen Bnr.11, Sølland Bnr.12, Rød Bnr.13, Vestby Bnr.16, Grønli Bnr.17, Rød Nordre Bnr.18, Lund Bnr.19, Sølland/Bedehuset Bnr.20, Granhein Bnr.21 og 24, Søllandselven Bnr.22, Elverhøi Bnr.23, Holmen Bnr.25, Sølland (en parsell) Bnr.26, Sølland (en parsell) Bnr.27, Østby Bnr.28, Haug Bnr.29 og husmannsplassen Gata)

 

Gnr. 2 Tormodsrød (Bnr.1 og Bnr.2)

(Med Granli Bnr.1 (etter 1929), Rønningen Bnr.3, Kaasene Bnr.4, Solli Bnr.5, Tormodsrød/skog Bnr.6, Skaustad Bnr.7 og husmannsplassene Løkka, Rustad)

 

Gnr. 3 Sølverød (Bnr.1, Bnr.3, Bnr.5 og Bnr.6)

(Med Sølverød Bnr.2, Solverød Bnr.4, Solverød/Oppdalen skole Bnr.7, Solverød/en parsell Bnr.8, Solverød/Elvestad Bnr.9)

 

Gnr. 4 Island (Bnr.1, Bnr.12, Bnr.13, Bnr.17 og Bnr.18)

(Med Moen Bnr.2, Toklev Bnr.3, Toa Bnr.4, Bjørndalen Bnr.5, Lysetjern Bnr.6, Seteret Bnr.7, Dammyra Bnr.8, Plassen Bnr.9, Island Bnr.10, Island Bnr.11, Romsdalen Bnr.14, Romsdalen Bnr.15, Rønningen Bnr.16 (Romsdalsrønningen), Island Bnr.19, Vestjordet Bnr.20, Bonndalen Bnr.21, Birkelund/Oppdalen ungdomslag Bnr.22, Solvang Bnr.23, Skreistad Bnr.24, Haugland Bnr.25, Island/Toklev kraftanlegg Bnr.26, Island/Hogstad kraftanlegg Bnr.27 , Island/Vannebo-skogsbetjentgaard Bnr.28, Fossli Bnr.29, Nyrønningen Bnr.30 og husmannsplassene OpjordetBrumyr)

 

Gnr. 5 Grorud (Bnr.1, Bnr.8 og Bnr.9)

(Med Grorudplassen/Larønningen Bnr.2, Steindalen Bnr.3 og 4, Hakkhaug Bnr.5, Årum Bnr.6, Kollen Bnr.7, Koldsvann Bnr.10, Mykle-vannfald og Sporvandsdam Bnr.11, Grorud skole Bnr.12 og Nordre Grorud)

 

Gnr. 6 Vanebu/Vanebuseter (Bnr.1 og Bnr.2)

(Med Toklev Vannfall Bnr.3 og Nordre Vanebu)

 

Gnr. 7 Hogstad Øvre (Bnr.1, Bnr.2 og Bnr.6)

(Med Hogstad Øvre Bnr.3, Hogstad Øvre Bnr.4, Hogstad Øvre/vannfall Bnr.5, Hogstad Øvre Bnr.7, Hogstad vannfall Bnr.8, Krogsvannene Bnr.9, Nordgaard Bnr. 10 og 11, Ringstad Bnr.12, Skoglund Bnr.13, Sandvold Bnr.14 og Hogstad Kraftverk)

 

Gnr. 8 Hogstad Nedre (Bnr.1 og Bnr.2)

(Med Hogstad Vestre Bnr.3, Hogstad Nedre/Vannfall Bnr.4, Revegården Bnr.5, Aspelund Bnr.6, Nerby Bnr.7, Skogly Bnr. 8, plassen Kaasa og Skogsbestyrere)

 

Gnr. 9 Tveitan (Bnr.1, Bnr.4, Bnr.5 og Bnr.11)

(Med Tveitan Bnr.2, Tveitan Bnr.3, Oredalen Bnr.6, Tveitan Bnr.7, Tveitan Bnr.8, Saga Bnr.9, Sagtangen Bnr.10, Saga Bnr.12, Saga/skogen Bnr.13, Sem Bnr.13, Tveitan/Foss Bnr.14, Nordgård Bnr.15, Østgård Bnr.16, Hagan Bnr.17, Nordtvedt Bnr.18, Østgård Bnr.19)

 

Gnr. 10 Søntvedt (Bnr.1, Bnr.3, Bnr.4 og Bnr.5)

(Med Rønningen Bnr.2, Søntvedt/Skogen Bnr.6, Søntvedt /Foss Bnr.7 , Nordtveit Bnr.8)

 

Gnr. 11 Brattås (Bnr.1)

 

Gnr. 12 Skilbred (Bnr.1, Bnr.2 og Bnr.3)

(Med Skilbred/Skogen Bnr.4, Lunde Bnr.5, Ollerønningen Bnr.6, Friborg Bnr.7, Friborg Bnr.8, Friborg Bnr.9)

 

Gnr. 13 Kløverød (Bnr.1, Bnr.2, Bnr.3 og Bnr.4)

(Med Skogen Bnr.5, Kløva Bnr.6, Fjeldheim (Oset) Bnr.7 og 8, Kløvstad Bnr.9 og 14, Hillestad Bnr.10 og 13, Mellomjordet Bnr.11, Solås Bnr.12 og plassen Kløverødhagen)

 

Gnr. 14 Prestegården (Bnr.1 og Bnr.2)

(Med Solheim Bnr.3, Ekli Bnr.4, Vang Bnr.6, Kirkegården Bnr.5 og plassene Roligheten (Senere skole/lererbolig), Snurren, Sollie og Kløverødhagen)

 

Gnr. 15 iseth (Bnr.1, Bnr.10, Bnr.13, Bnr.15, Bnr.16 og Bnr.17)

(Med Hagen Bnr.2, Myra Bnr.3, Rød Bnr.4, Høiseth Bnr.5, Rød Bnr.6, Hagen Bnr.7, Kamperhaug Bnr.8, Nyhagen Bnr.9, Hagen Bnr.11, Haugen Bnr.12, Haugen Bnr.14, Høiseth (Skogseiendom) Bnr.16, Høiseth (Skogseiendom) Bnr.18, Høiseth (Skogseiendom) Bnr.19, Høiseth (Skog og damstø) Bnr.20, Høgsethagen Bnr.21, Middagskollen Bnr.22, Kjønnaasen Bnr.23, Heivandsaasen Bnr.24, Gaupedal-Heivandet-Hagen Bnr.25, Hagemyren Bnr.26, Kjønnaasen-Graterulla Bnr.27, Lunde Bnr.28, Lia Bnr.29, Kolbjørnsløkken Bnr.30, Fosjordet Bnr.31, Sagmyren Bnr.32, Omslandsmyrene Bnr.33, Holtan Bnr.34, Høiseth Bnr.35, Hagen og Løkka Bnr.36, Stigaasene Bnr.37, Småmyrene Bnr.38, Stormyrene Bnr.39, Lirønningen Bnr.40, Bjørntvet Bnr.41, Kjønnaasen Bnr.42, Nordre Lilaas Bnr.43, Roheim Bnr.44, Lidhagen Bnr.45, Nordli Bnr.46, Bjørklund Bnr.47, Rostad Bnr.48 og husmannsplassene Kløverødhagen (Se også Kløverød), Hagen, Haugen, Riseth og Kamperhaug)

 

Gnr. 16 Holte (Bnr.1, Bnr.2, Bnr.3 og Bnr.4)

(Med Holte Bnr.5 (Skog), Holtestykkerne Bnr.6, Heivandsøya Bnr.7, Askaker Bnr.8, Askaker Bnr.9, Heivandsstykke Bnr.10, Langemyrstykke Bnr.11, Holtemyr Bnr.12, Stensrud Bnr.13, Fredly Bnr.14, Nyhagen Bnr.15, Holtenmyren Bnr.16, Fredheim Bnr.17, Solvika Bnr.18, Skogheim Bnr.19, Vestly Bnr.20, Heistad Bnr.21, Myrestad Bnr.22, Skogly Bnr.23, Skogheim Bnr.24, Solgløtt Bnr.25, Solly Bnr.26, Kveldsfred Bnr.27, Solheim Bnr.28, Stensvald Bnr.29, Fjellstua Bnr.30 og husmannsplassen Plassen)

 

Gnr. 17 Torsholt (Bnr.1 og Bnr.5)

(Med Torsholt/Myren Løkken Bnr.2, Torsholt Bnr.3, Torsholt/Saga og Bakken Bnr.4, Saga Bnr.6, Bakkane Bnr.7, Torsholt/Skog Bnr.8, Østby Bnr.9, Torsholt/Skogstykke Bnr.10, Sagfossen/kraftanlegg Bnr.11, Fostvedt Bnr.12, Heimo Bnr.13, Torshaug Bnr.14, Fjeldly (Siljan Samvirkelag) Bnr.15, Torshaug Bnr.16, Lid Bnr.17, Thorstad Bnr.18, Sanvall Bnr.19, Vangen Bnr.20, Skogli Bnr.21, Skogmo Bnr.22, Bakkely Bnr.23, Evlu Bnr.24, Fostvedt Bnr.25, Thorsmo Bnr.26, Haugan Bnr.27, Haugan II Bnr.28, Sagvoll Bnr.29, Flata Bnr.30, Østby Bnr.31)

 

Gnr. 18 Sørbø (Bnr.2)

(Med Sørbø/Rønningen Bnr.1, Sørbø Bnr.3, Sørbø/Myra Bnr.4, Sørbø Bnr.5, Sørbø/Skog Bnr.6, Sørbø Bnr.7, Sørbø/Hagen Bnr.8, Sørbø/Myrvang Bnr.9, Sørbø/Heimholt Bnr.10, Sørbø/Heimholt Bnr.11, Sørbø/Høgli Bnr.12)

 

Gnr. 19 Øverbø (Bnr.1, Bnr.4, Bnr.6 og Bnr.7)

(Med Øverbø/Skog Bnr.2, Øverbø/Røirmyr og Veneliene Bnr.3, Øverbø/Østre seterskog Bnr.5, Øverbø/Skog Bnr.8, Øverbø/Rønningen Bnr.9, Øverbø/Rønningenmyra Bnr.10, Øverbø Bnr.11, Øverbø/Sandbrekka Bnr.12, Øverbø/Røimyrstykke Bnr.13, Øverbø/Skog Bnr.14, Øverbø/Skog Bnr.15, Øverbø/Skog Bnr.16, Øverbø/Åsen Bnr.17, Øverbø/Skog Bnr.18, Øverbø/Seterstykke Bnr.19, Øverbø/Frimandalstykke Bnr.20, Øverbø/Rønningene Bnr.21, Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22, Øverbø/Skog Bnr.23, Øverbø/Sandbrekkene Bnr.24, Øverbø/Hagen Bnr.25, Øverbø/Fossheim Bnr.26, Øverbø/en parsell Bnr.27, Øverbø/Midtbygdens skole Bnr.28, Øverbø/Kløvskogrønningen Bnr.29, Øverbø/Solberg Bnr.30, Øverbø/Lillekaas Bnr.31, Øverbø/Jordstykke Bnr.32, Øverbø/Nordbø Bnr.33, Øverbø/Skoletomt Bnr.34, Øverbø/Granli Bnr.35, Øverbo/Skamyrstykke (parsell skog) Bnr.36, Øverbø/Havnerett i Øverbø seterskog Bnr.37, Øverbø/Mølla Bnr.38, Øverbø/Mølletomt Bnr.39, Øverbø/Sagafoss Bnr.40, Øverbø/Sandbrekkene skogstue Bnr.41, Øverbø/Sørbø Bnr.42, Øverbø/Skog Bnr.43, Øverbø/Tjernli Bnr.44, Øverbø/Hegna Bnr.45, Øverbø/Braanastykket Bnr.46, Øverbø/Snippen Bnr.47, Øverbø/Øverland Bnr.48, Øverbø/Øverli Bnr.49, Øverbø/Granlund Bnr.50, Øverbø/Fossli Bnr.51, Øverbø/Fossli Bnr.52, Øverbø/Flatin Bnr.53, Øverbø/Geiteskattås Bnr.54, Øverbø/Skog Bnr.55, Øverbø/Siljan Auto Bnr.56, Øverbø/Skaumo Bnr.57, Øverbø/Øverbøjordet-skog Bnr.58, Øverbø/Vestbø Bnr.59, Øverbø/Siljan Auto Bnr.60, Øverbø/Brånåsstykke Bnr.61, Øverbø/Sæteråshytta Bnr.62, Øverbø/en parsell Bnr.63, Øverbø/Midttun Bnr.64, Øverbø/Høgli Bnr.65, Øverbø/Hagen Bnr.66, Øverbø/Smie Bnr.67, Øverbø/Gurholtåsen Bnr.68, Øverbø/Høgda Bnr.69, Øverbø/Bergum Bnr.70, Øverbø/Fossli Bnr.71, Øverbø/Ekeberg Auto Bnr.72, Øverbø/Tjønnberg Bnr.73 og plassene Åsdalen, Åsen, Hagen, Kleven/Lia, Rønningen, Sandbrekka/u531, Sandbrekka/u532 og Sandbrekkene.)

 

Gnr. 20 Tudal (Bnr.3)

(Med Tudal Bnr.1, Tudal Bnr.2, Tudal/Skogen Bnr.4, Tudal/Sanni Bnr.5, Tudal/et skogstykke Bnr.6, Tudal/Torshaug Bnr.7, Tudal/Soltvedt Bnr.8, Tudal/Fjelhaug Bnr.9, Tudal/Smestad Bnr.10)

 

Gnr. 21 Engelstad (Bnr.1, Bnr.2 og Bnr.3)

(Med Engelstad/skogen Bnr.4, Engelstad Bnr.5, Engelstad/Skogheim Bnr.6, Engelstad/Hovland Bnr.7 og Engelstad/Skogheim Bnr.8)

 

Gnr. 22 Serkland (Bnr.1, Bnr.2 og Bnr.5)

(Serkland Bnr.3, Serkland/Engrønningen Bnr.4, Serkland Bnr.6, Serkland/Nystad Bnr.7, Serkland/Serklandselven Bnr.8, Serkland/Finnøy (hytte) Bnr.9, Serkland/Nystad Bnr.10, Serkland/Nystadpersellene Bnr.11, Serkland/Engerønningen Bnr.12, Serkland/Bekkevold Bnr.13, Serkland/Løvli Bnr.14, Serkland/Lyngestad Bnr.15, Serkland/Enghaug Bnr.16, Serkland/en parsell – Nystadhagen Bnr.17 og plassen Serklandsrønningen)

 

Gnr. 23 Gurholt

(Med Gurholt/skog Bnr.1, Gurholt/Tveiten Bnr.2, Gurholt/Ødegården Bnr.3, Gurholt/Kjølnes-søndre Bnr.4, Gurholt/Kjølnes-nordre Bnr.5, Gurholt/Hagen Bnr.6, Gurholt Bnr.7, Gurholt Bnr.8, Gurholt/Skog Bnr.9, Gurholt/Haugen Bnr.10, Gurholt/Åsen Bnr.11, Gurholt/Skog Bnr.13, Gurholt/Nordre Bnr.14, Gurholt Bnr.15, Gurholt/Klovskogrønningen Bnr.16, Gurholt/Østre Bnr.17, Gurholt/Vestre Bnr.18, Gurholt/Vestre Bnr.19, Gurholt/Ødegården Bnr.20, Gurholt/Solbakken Bnr.21, Gurholt/Nordheim Bnr.22, Gurholt/Elven-Dammen Bnr.23 og Bnr.24, Gurholt/Svingen Bnr.25, Gurholt/Åsmyren Bnr.26, Gurholt/Norstad Bnr.27, Gurholt/Lundberg Bnr.28, Gurholt/Gurstad Bnr.29, Gurholt/Granly Bnr.30, Gurholt/Fossnes Bnr.31, Gurholt/Fjelstad Bnr.32, Gurholt/Fredheim Bnr.33 og Elverhøy)

 

Gnr. 24 Sortedal (Bnr.1 og Bnr.2)

(Med Sortedal/Tangen Bnr.3 og plassen Gjeitøya)

 

Gnr. 25 Viken 

(Viken/skogen Bnr.1, Viken/innmarken Bnr.2, Viken/Tangen Bnr.3, Viken/skog Bnr.4, Viken/en del av innmarken Bnr.5, Viken Bnr.6, Viken Bnr.7, Viken Bnr.8 og Viken/Gorningdammen Bnr.9)

 

Gnr. 26 Gonsholt Nordre (Bnr.2)

(Gonsholt Nordre/skogen Bnr.1, Gonsholt Nordre/en del av innmarken Bnr.3, Gonsholt Nordre/Bjerke Bnr.4, Gonsholt Nordre/Gonsholtelven Bnr.5 og Gonsholt Nordre/Gorningsdammen Bnr.6)

 

Gnr. 27 Rød (Bnr.1, Bnr.2 og Bnr.3)

(Med Rød/Rødseth Bnr.4, Rød/Vestgaarddalen Bnr.5, Rød/en parsell (Tvedt) Bnr.6, Rød/Dalsbakken Bnr.7, Rød/Venerød Bnr.8 og plassen Rønningen)

 

Gnr. 28 Gonsholt Søndre (Bnr.9 og Bnr.10)

(Med Gonsholt Søndre Bnr.1, Gonsholt Søndre/Vierød Bnr.2, Gonsholt Søndre/Gorningøya Bnr.3, Gonsholt Søndre Bnr.4, Gonsholt Søndre Bnr.5, Gonsholt Søndre Bnr.6, Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7, Gonsholt Søndre/Prestejordet Bnr.8, Gonsholt Søndre Bnr.11, Gonsholt Søndre Bnr.12, Gonsholt Søndre/Vestre (Tufte) Bnr.13, Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.14, Gonsholt Søndre/Vestgård Bnr.15, Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16, Gonsholt Søndre/Gorningdammen Bnr.17, Gonsholt Søndre/Prestejordshagen Bnr.18, Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.19, Gonsholt Søndre/En parsell Bnr.20, Gonsholt Søndre/Fjelhaug Bnr.21, Gonsholt Søndre/Rødset-Bekkedalen Bnr.22, Gonsholt Søndre/Solbo Bnr.23, Gonsholt Søndre/En parsell Bnr.24, Gonsholt Søndre/Aasvang Bnr.25 og Gonsholt Søndre/Dalbu Bnr.26)

 

Gnr. 29 Austad (Bnr.2, Bnr.3, Bnr.7, Bnr.9, Bnr.10 og Bnr.12)

(Med Austad Bnr.1, Austad/Findsrød Bnr.4, Austad/Riset Bnr.5/Bnr.19, Austad/Skogen Bnr.6, Austad/Stranden Bnr.8, Austad/Skogen Bnr.11, Austad/Skolejord Bnr.13, Austad Bnr.14, Austad/Trangedal Bnr.15, Austad Bnr.16, Austad/Skogbetjentgården Bnr.17, Austad Bnr.18, Austad/Gorninøya Bnr.20, Austad/Skog Bnr.21, Austad/Kistefossene Bnr.22, Austad/Skolejordet Bnr.23, Austad/Vang Bnr.24, Austad/Gorningdammen Bnr.25, Austad/Bedehus Bnr.26, Austad/Vestlund Bnr.27, Austad/Myrskau Bnr.28, Austad/Skoletomten Bnr.29, Austad/Kistefossene Bnr.30, Austad/Vindstad Bnr.31, Austad/Stenstad Bnr.32, Austad/Blekevolden Bnr.33, Austad/Løvstad Bnr.34, Austad/Vindstad Bnr.35, Austad/Stenstad Bnr.36, Austad/Seierstad Bnr.37, Austad/Hygga Bnr.38, Austad/Sørflata Bnr.39 og plassene Bakkene, Tangen og Vallerdalen)

 

Gnr. 30 Kiste Nordre (løpenummer 557 og 558)

(Med Kiste Nordre (skoven) Bnr.1, Kiste Nordre/Modalen Bnr.2, Kiste Nordre/Gorningdammen Bnr.3 og Kiste Nordre (skogen) Bnr.4)

 

Gnr. 31 Kiste Søndre (løpenummer 559 og 560)

(Med Kiste Søndre/skogen Bnr.1, Dåpan/nedre Bnr.2, Dåpan/øvre Bnr.3, Holtsrønningen Bnr.4, Sigrønningen Bnr.5, Kiste Søndre Bnr.6, Kiste Søndre Bnr.7, Kiste Søndre Bnr.8, Teie Bnr.12, Killemyr Bnr.13, Teie Bnr.14, Kiste Søndre/skog Bnr.15, Kiste Søndre/Nordre Bnr.16, Kiste Søndre/Nordre Bnr.17, Kiste Søndre Bnr.18, Holtrønningen Bnr.19, Sikane Bnr.20, Kiste Søndre/Nordre Bnr.21, Kiste Søndre/mellom Bnr.22, Kiste Søndre Bnr.23, Eklund Bnr.24, Kraftstasjon Bnr.25, Kraftstasjon Bnr.26, Kistefossene Bnr.27, Sagtomten Bnr.28, Landhandel Bnr.29, Ekkedal Bnr.30, Dåpan/nedre Bnr.31, Dåpan Bnr.32, Sollid Bnr.33, Furulund Bnr.34, Fjeldbo Bnr.35, Trahaug Bnr.36, Eik Bnr.37, Killemyr/Aasheim Bnr.38 og Holtsdalen, Nedre Killemyr, Sikane Nedre)

 

Gnr. 32 Moholt (Bnr.2, Bnr.7 og Bnr.22)

(Med Moholt/Skog Bnr.1, Moene Bnr.3, Løkka Bnr.4, Strandalen Bnr.5, Moholt/Skog Bnr.6, Naphaug/skog Bnr.8, Kvislarønningen Bnr.9, Naphaugrønningen Bnr.10, Skautvedt Bnr.11, Naphaug Bnr.12, Naphaug/Skog Bnr.13, Naphaug Bnr.14, Eidet/Skog Bnr.15, Vranghull Bnr.16, Nygård Bnr.17, Stegerønningen/Søndre Bnr.18, Stegerønningen/Østre (Verket) Bnr.19, Eidet Bnr.20, Skoletomt Bnr.21, Moholtneset Bnr.23, Moholt Bnr.24, Naphaugrønningen Bnr.25, Kvislarønningen Bnr.26, Vaspotten Bnr.27, Naphaug Bnr.28, Nygård Bnr.29, Naphaug Bnr.30, Skolejord Bnr.31, Naphaug/Søndre Bnr.32, Berg Bnr.33, Løkken Bnr.34, Skautvedt Bnr.35, Skole Bnr.36, Kvislalegga Bnr.37, Dalhaug Bnr.38, Åstun Bnr.39, Bergtun Bnr.40 og plassen Skottene og Moholt Verk)

 

Gnr. 33 Kvisla (Bnr.2 og Bnr.4)

(Med Kvisla/skog Bnr.1, Kvisla/skogen Bnr.3, Kvisla-nedre Bnr.5, Kvisla-nedre/skog Bnr.6, Kvisla Bnr.7, Kvisla/vestre Bnr.8, Kvisla/søndre Bnr.9, Kvisla/Turisthotell Bnr.10, Kvisla/Oremyrstykke Bnr.11, Kvislarønningen og Kvisla/Åsen)

 

Gnr. 34 Neset ytre (Bnr.1)

(Med Neset/skogen Bnr.2)