| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Holtestykkerne Gnr.16 Bnr.6

 

Holtestykkerne Bnr.6 ble skilt ut fra Holte Bnr.1 i 1894.

 

 

Manntall Holte

 

 

Vetle Nilsen skilte i 1894 ut Holtestykkerne Bnr.6 fra Holte Bnr.1 og solgte den til Treschow:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 10.01.1894, tinglyst 16.01.1894, hvorved utskilt Holtestykkerne Bnr.6

Skjøte på Holtestykkerne Bnr.6 fra Vetle Nilsen Holte til F W Treschow for kr. 1900. dat. 12. mars, tingl. 02.04.1894

 

 

 

Matrikkelen 1905

Holtet Gnr.16

Bnr.5 – Holtet (skog) – eier/bruker F M Treschow

Bnr.6 – Holtetstykkerne – eier/bruker F M Treschow

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.5 - Holte (skog) - 1 mark 55 øre - F. M. Treschow       

Bnr.6 - Holtestykkerne - 0 mark 72 øre - F. M. Treschow