| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland - Gnr.1 Bnr.12

 

 

 

Løvenskiold skilte i 1886 ut Sølland Bnr.12 fra Sølland Bnr.9 og solgt samme året plassen til Treschow:

Skyldeling avholdt 29,30 juni 1870 på Sølland Bnr.9 (løpenummer 483a) hvorved Løvenskiold utskilte Sølland Bnr.12 (løpenummer 483d) til Treschow. Tingl. 13.09.1886

Skjøte fra Løvenskiold til Treschow på Sølland Bnr.9 m.m. Tingl. 01.12.1886.

 

 

Treschow overførte i 1891 Sølland Bnr.12 til Sølland/Skog Bnr.8. (Tingl. 15.07.1891)