| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA ETTER 1814


 

 

Kvisla-nedre/skog Gnr.33 Bnr.6

 

 

Kvisla-nedre/skog Bnr.6 ble utskilt i 1891:

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen-øvre/innmarken Bnr.4 den 11.06.1891, tinglyst 11.09.1891, hvorved utskilt Kvisla-nedre/skog Bnr.6 og Kvisla Bnr.7.

 

 

Matrikkelen 1905

Kvisla Gnr.33

Bnr.6 – Kvisla nedre (skog) - eier/bruker F M Treschow

 

 

Treschow skilte i 1944 ut eiendommen Kvisla/Oremyrstykke Bnr.11:

Skylldelingsforretning afholdt på Kvisla-nedre/skog Bnr.6 den 01.07.1944, hvorved til Olava Kvisla er utskilt Kvisla/Oremyrstykke Bnr.11.

 

Matrikkelen 1950

Kvisla Gnr.33

Bnr.6 - Kvisla nedre, (skog) - 0 mark 81 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Kvisla