| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814 


 

Austad – Gnr.29 Bnr.16

 

 

Austad Bnr.16 ble utskilt fra Austad/indmarken Bnr.7 i 1891 og ble året etter sammenføyd med flere bruk som Austad Bnr.6:

Skylldeling avholdt på Austad/indmarken Bnr.7 den 15.07.1891, hvorved utskilt Austad Bnr.16. (Gården delt i to deler) Tinglyst 11.09.1891

Austad Bnr.16 ble i 1892 sammenføyd med Austad/Skogen Bnr.1, og Austad Bnr.18 som Austad/skogen Bnr.6

 

 

 

Manntall for Austad