| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Vestlund – Gnr.29 Bnr.27

 

Senere adresse Austaveien 541

 

Eiendommen Austad/Vestlund Bnr.27 ble i 1923 utskilt fra Austad/Søndre Bnr.7 og solgte fra Ole P Austad til Edvin Andersen:

Skylddeling avholdt på Austad/Søndre Bnr.7 den 02.12.1922, hvorved utskilt til Edvin Andersen eiendommen Austad/Vestlund Bnr.27. Tinglyst 17.01.1923

Skjøte på eiendommen Austad/Vestlund Bnr.27 fra Ole P Austad til Edvin Andersen for kr. 100 osv. Datert 14.04.1923, tinglyst 16.05.1923

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.27 – Vestlund - 0 mark 10 øre - Edvin Andersen 

 

 

 

 

Manntall for Austad

 

 

 

Bosatt her fra 1923 til 1955

 

Johan Edvin Anderson f. 1871 fra Sverige giftet seg i Siljan i 1916 med Karen Gunelia Pedersdatter f. 1882 fra Austad. Eiendommen Austad/Vestlund Bnr.27 ble i 1923 utskilt fra Austad/Søndre Bnr.7 og solgte fra Ole P Austad til (Johan) Edvin Anderson. De døde før 1955, for da arvet sønnene eiendommen Austad/Vestlund Bnr.27 etter dem.

 

Barn:

Peder Andersen f. 1916 d. 1986

Andreas Andersen f. 1916

Jacob Andersen f. 1917 d. 1982

 

Familieark