| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/Teie – Gnr.31 Bnr.12

 

Se Teie før 1814

 

Teie var en husmannsplass u/Kiste Søndre. Det var to husmenn der i 1865 og slik hadde det nok vært fra før 1800. Plassene ble slått sammen i 1894.

 

Denne delen ble utskilt som eget bruk Kiste Søndre/Teiet - løpenummer 559f og 560f senere Bnr.12 i 1869:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 559 og 560 den 28.04.1869, hvorved ble utskilt Kiste Søndre/Teiet - løpenummer 559f og 560f senere Bnr.12

 

Den andre husmannsplassen Teie u/Kiste Søndre var den som ble utskilt som Kiste Søndre/Teiet - løpenummer 559i og 560i senere Bnr.14.

Fra 1894 ble den stått sammen med denne plassen, Kiste Søndre/Teiet - Bnr.12, og da ble den en gård Teie på Kiste Søndre:

Kiste Søndre/Teiet - Bnr.14 ble i 1894 sammenføyd med Kiste Søndre/Teiet - Bnr.12. Tinglyst 04.10.1894

 

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Teiet - Bnr.12 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Kiste Søndre/Kiste kraftstasjon Bnr.26. Tinglyst 25.09.1920

 

Kiste Søndre/Teiet - Bnr.12 ble i 1958 sammenføyd med Kiste Søndre/Skog Bnr.15.

 

  

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1789 til 1836

 

Nils Olsen f. 1766 giftet seg 1. gang i 1789 med Gunhild Paulsdatter f. 1767 fra Prestejordet u/Gonsholt Søndre. Nils sin far var husmann på Nyhus u/Tormodsrød. Nils og Gunil ble bosatt på Teie u/Kiste Søndre der Nils ble husmann. Gunil døde der i 1820. Nils giftet seg 2. gang i 1810 med Maren Matiasdatter f. 1789 fra Tangen u/Austad. Hun var enke etter Anders Gulbrandsen. Nils døde på Teie i 1836. Maren giftet seg på nytt i 1842 og kom til Modalen u/Kiste Nordre.

 

Nils Olsen og Gunhild Paulsdatter sine barn:

 

Se Teie u/Kiste Søndre før 1814

 

Nils Olsen og Maren Matiasdatter sine barn:

Anne Helvig Nilsdatter f. 1824 d. 1884

Gunhild Nilsdatter f. 1826

Augustinius Nilsen f. 1828

Ingeborg Nilsdatter f. 1830

Maren Nilsdatter f. 1834 d. 1837

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1815 (Det kan ha vært den andre Teie plassen som muligens også var der i 1815?)

 

Simon Henriksen f. 1774 og Helvig Danielsdatter f. 1774 giftet seg i 1815 og døpte samme året et barn bosatt på Teie u/Kiste Søndre.

 

Se Øverbø/Rønningen Bnr.9

 

 

 

Fra 1869 ble denne plassen på Teie utskilt som Kiste Søndre/Teiet - løpenummer 559f og 560f senere Bnr.12. Dermed var det ikke husmenn på plassen lenger, men leilendinger/forpaktere.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1820 til 1882

 

Ole Nilsen f. 1794 var sønn av overnevnte Nils Olsen. Ole giftet seg i 1820 med Helvig Jonsdatter f. 1798 fra Austad. Hans far var husmann på Teie u/Kiste Søndre og Ole ble bosatt der med familien. Han overtok som husmann etter sin far som døde i 1836. Helvig døde på Teie i 1856. I 1865 har Hans Albertsen overtatt som husmann på Teie og Ole var bosatt hos han som føderådsmann. Ole bodde sammen men sin bror Paul og datteren Anne Helvig med en datter. Hans Albertsen var gift med enken etter sønnen til Ole, Jon Olsen. Ole døde som enkemann og føderådsmann på Teie i 1882.

 

Barn:

Gunhild Olsdatter f. 1820 d. 1838

Ingeborg Olsdatter f. 1822 d. 1864

Jon Olsen f. 1825 d. 1853

Marte Olsdatter f. 1828 d. 1842

Anne Helvig Olsdatter f. 1832 d. 1889

Maren Olsdatter f. 1836 d. 1859

Gunhild Marie Olsdatter f. 1843 d. 1910

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1839 (Det kan ha vært den andre Teie plassen?)

 

Mathias Andersen f. 1813 og Anne Arnesdatter f. 1814 døpte barn bosatt på Kiste i 1836 og på Teie u/Kiste Søndre i 1839. Mathias nevnes som arbeidsmann og jobber da trolig på Moholt verk. Sønnen Anders ble konfirmert i Larvik i 1850 så familien flyttet nok dit. Det kan ha vært han som var smed og som ble gravlagt på Langestrand i Larvik 15.09.1855?

Barn:

Anders Mathiasen f. 1836

Ole Mathiasen f. 1839

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1861 til rundt 1875

 

Hans Albertsen f. 1836 fra Teie u/Kiste Søndre giftet seg 1. gang i 1859 med Gunhild Svendsdatter f. 1821 fra Finsrud u/Austad. Gunhild døde i barsel på Teie etter bare et halvt års tid. Hans giftet seg 2. gang i 1861 med enken etter Jon Olsen på Teie, Aaste Maria Sørensdatter f. 1823. Dette var ikke den plassen Teie som Hans kom fra. Det var jo to plasser der på den tiden. I 1865 nevnes de som husmenn på Teie. Hans overtok nok som husmann der da Jon døde. Vi ser da at foreldrene til Jon Olsen var bosatt der på føderaad sammen med noe familie. Jon hadde nok vært til hjelp på plassen frem til han druknet i 1853. De døper barn bosatt på Teie til 1866, men har nok bodd der lenger. De bodde på Osebakken i Porsgrunn i 1875 tellingen. Datteren Josine Gunelia ble konfirmert i Østre Porsgrunn i 1878. De kom til Gjerpen og Hans døde på Nyork under Borge i Gjerpen i 1891. Aaste Maria døde på Borgestad i 1895. Hun bodde nok da hos sin datter.

 

Hans Albertsen og Aaste Maria Sørensdatter sine barn:

Josine Gunelia Hansdatter f. 1862

Jens Kristian Hansen f. 1866

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1875 til 1885

 

Lars Johan Halvorsen f. 1831 fra Modum i Buskerud giftet seg i Kvelde i 1856 med Berte Larsdatter f. 1824. Hun bodde på Svartangen da de ble gift. De døpte barn bosatt på Moholt verk i 1858 og 1861. Ved folketellingen i 1865 bodde familien på Eideengen i Lardal. Ifølge Lardal bygdebok flyttet de til Larvik i 1866. Lars ble forpakter på Teie u/Kiste Søndre i 1875 og nevnes der i folketellingen dette året. De var på plassen til 1885. Lars fikk så bygselen på Gonsholt Søndre/Søre (Skobba) i 1886.

 

Se Gonsholt Søndre

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1885 til 1893

 

Peder Larsen f. 1850 fra Stranddalen u/Moholt giftet seg med Janette Olalia Jansdatter f. 1858. Hun var uekte født i Holla og døpt i Gjerpen, men hennes mor kom fra Bakkane u/Austad. De døpte et barn bosatt på Stranddalen i 1877, men fra 1880 til 1884 døpte de barn bosatt på Tangen u/Sortedal. Peder var forpakter og døpte barn på Teie u/Kiste Søndre fra 1885 til 1893. Fra 1893 forpaktet han Holtrønningen u/Kiste Søndre.

 

Se Holtrønningen u/Kiste Søndre

 

 

 

Fra 1894 ble Kiste Søndre/Teiet - Bnr.14 sammenføyd med Kiste Søndre/Teiet - Bnr.12 og de ble bare et bruk på Teie.