| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

 

Sølland/Rød Øvre - Gnr.1 Bnr.4

 

 

Løvenskiold skilte i 1886 ut Sølland/Rød Øvre Bnr.4 fra Sølland/Rød Øvre Bnr.3 og solgte den til Treschow. Dette var nok da skogen.

 

Sølland – Rød Øvre Bnr.4 (løpenummer 481b)

Skyldelingsforretning avholdt 22. juli 1886 på Sølland/Rød Øvre Bnr.3 hvorved Løvenskiold utskilte Sølland/Rød Øvre Bnr.4 Tingl. 13.09.1886

Skjøte på Sølland/ Rød Øvre Bnr.4 m.m. fra Løvenskiold til Treschow. Tingl. 01.12.1886

 

Sølland – Rød Øvre Bnr.4 (løpenummer 481b) ble i 1891 overført til Sølland (skog) Bnr.8. Tingl. 15.07.1891