| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Vindstad – Gnr.29 Bnr.31

 

Senere adresse Austaveien 610

 

Eiendommen Austad/Vindstad Bnr.31 ble i 1936 utskilt fra Austad/Skolejordet Bnr.23 og solgte fra Jacob G Austad til Nils J Bakkane:

Skylddelingsforretning avholdt på Austad/Skolejordet Bnr.23 den 04.04.1936, hvorved utskilt eiendommen Austad/Vindstad Bnr.31.

Skjøte på eiendommen Austad/Vindstad Bnr.31 fra Jacob G Austad til Nils J Bakkane f. 01.12.1898 for kr. 500 med div forbehold osv. Datert 27.06.1936

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.31 – Vindstad - 0 mark 05 øre - Nils J. Bakkene 

 

 

 

Manntall for Austad

 

 

 

 

Bosatt her fra 1936

 

Nils Johansen f. 1898 var født på Bakkane i Siljan. Foreldrene hans var ugift da han ble født. Nils sin mor kom fra Bakkane i Siljan. Nils var gjeter og tjenestegutt hos sin onkel Halvor Nilsen på Bakkane i 1910. Han giftet seg i 1925 Hulda Elise Bernhardsdatter f. 1897 fra Hedrum. Nils ble senere postbud og brukte navnet Nils Vindstad. Eiendommen Austad/Vindstad Bnr.31 ble i 1936 utskilt fra Austad/Skolejordet Bnr.23 og solgte fra Jacob Austad til Nils. I 1940 kjøpte Nils eiendommen Kiste Søndre/Landhandel Bnr.29 og drev nok da landhandel en periode. Han opprettet dette som et firma for i 1941 solgte han plassen til ”Kiste Landhandel, Nils Bakkene a/s”. Disse solgte i 1953 Kiste Søndre/Landhandel Bnr.29 til Trygve Nordkvelle. Hulda Elise døde i 1979 og samme året overtok sønnen Birger Ingolf eiendommen Austad/Vindstad Bnr.31. Nils døde i 1984.

 

Barn:

Birger Ingolf Vindstad f. 1933

 

Familieark