| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt – Gnr.32 Bnr.1

 

 

Treschow avholdt skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 561 den 15.09.1873, tinglyst 01.11.1873, hvorved utskilt Moholt/innmarken - løpenummer 561b – senere Bnr.2 (senere 7), ½ del av plassen Moene – løpenummer 561c – senere Bnr.3, ½ delen av plassen Løkka – løpenummer 561d - senere Bnr.4, ½ delen av plassen Strandalen – løpenummer 561e – senere Bnr.5. Den resterende delen ble Moholt/Skogen – løpenummer 561a – senere Bnr.1.

 

 

Siljan 1875

Moholt - skov – løpenummer 561a

Moholt skov ubeboet

 

Moholt/Skogen – løpenummer 561a - senere Bnr.1

Moholt/Skogen Bnr.6 og Moholt Bnr.24 ble sammenføyd med Moholt/Skogen Bnr.1. Tinglyst 04.09.1894

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.1 – Moholt (skog) – eier/bruker F M Treschow

 

 

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Skogen – løpenummer 561b - senere Bnr.1 den 28.02.1930, hvorved utskilt til Anton Løkken eiendommen Moholt/Løkken Bnr.34. Tinglyst 17.03.1930

 

Matrikkelen 1950

Moholt Gnr.32

Bnr.1 - Moholt (skog) - 11 mark 53 øre - F. M. Treschow

 

 

 

 

Manntall for Moholt