| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Vestre (Veststua) – Gnr.23 Bnr.18

 

Senere adresse Gurholtveien 153

 

Treschow skilte i 1891 Gurholt/Vestre Bnr.18 fra Gurholt/Østre Bnr.17:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Østre Bnr.17 den 04.09.1891, hvorved utskilt Gurholt/Vestre Bnr.18. Tinglyst 11.09.1891

 

Treschow solgte i 1893 Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19 til Kristian Gundersen:

Skjøte på Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19 fra F W Treschow til Kristian Gundersen for kr. 4800, hvorpå sælger forbeholdt seg retten veirett, strandrett, jagtrett, tømmerlegger osv. Datert 14.02.1893, tinglyst 02.03.1893

 

Kristian Gundersens enke og arvinger solgte i 1906 Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19 til sønnen Peder Kristiansen Gurholt:

Skjøte på Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19 fra Kristian Gundersens enke og arvinger ifølge attest til Peder Kristiansen Gurholt for kr. 4400, med forbehold for enken av livsvarig bruksrett til eiendommen og i sykdomstilfelder forsvarig pleie. Datert 18.12.1906, tinglyst 16.01.1907

 

Etter at Peder Kristiansen Gurholt døde i 1939 overtok hans søstre Karine og Ida Gurholt gården Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19:

Grunnbokshjemmel for søstrene Karine og Ida Gurholt (begge myndige) til Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt Bnr.19 i henholdt til testamente oprettet av Peder K Gurholt den 14.02.1939 og dødsattest for den samme av 02.06.1939

 

 

Gurholt/Vestre Bnr.18 sammen med Gurholt/Vestre Bnr.19 frem til 1947. Da ble Gurholt/Vestre Bnr.19 solgt fra Karine og Ida Gurholt til Peder H Nordheim.

 

 

Etter at Anne Karine Gurholt døde ble søsteren Ida Gurholt eneeier av Gurholt/Vestre Bnr.18:

Skjøte fra skifteforvalteren i Anne Karine Gurholts dødsbo til Ida Gurholt f. 25.01.1880 på halvparten av Gurholt/Vestre Bnr.18 for kr. 4250. Datert 08.05.1948

 

Ida Gurholts dødsbo solgte i 1960 Gurholt/Vestre Bnr.18 til Einar Nordheim:

Skjøte på Gurholt/Vestre Bnr.18 fra Ida Gurholts dødsbo til Einar Nordheim f. 29.05.1935 for kr. 17 000. Datert 29.07.1960

 

 

 

Matrikkelen 1905

Gurholt Gnr.23

Bnr.18 – Gurholt vestre – eier/bruker Kristian Gundersen

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.18 - Gurholt vestre - 0 mark 94 øre - Ida Gurholt 

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

Se Gurholt løpenummer 542b – Veststua (Det var denne brukerparten som ble skilt ut som Gurholt/Vestre (Veststua) Bnr.18 i 1891)

 

 

Veststua

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1893 til 1906 (Anne Helvig til 1915)

 

Kristian Gundersen f. 1833 fra Afsøla u/Sølland giftet seg i 1864 med Anne Helvig Pedersdatter f. 1838 fra Island.  Kristian var bosatt på Bestul i Luksefjell i Gjerpen da han giftet seg. De ble bosatt i Gjerpen og var leilendinger på Oterholt Søndre frem til 1876. Fra 1876 var de leilendinger på Listul. De kom til Siljan med 6 barn i 1880. Kristian kjøpte i 1893 Gurholt/Vestre (Veststua) Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19 av Treschow. Kristian døde i 1906. Anne Helvig og arvingene solgte i 1893 Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19 til sønnen Peder mot fritt opphold og pleie for moren. Hun bodde hos sønnen på Gurholt Vestre i 1910. Anne Helvig døde i 1915. Barna skrev seg som Gurholt.

 

Barn:

Ingeborg Marie Kristiansdatter f. 1866 d. 1939

Peder Kristiansen f. 1868 d. 1939

Gunder Kristiansen f. 1870

Anne Karine Kristiansdatter f. 1873 d. ca 1948

Kristian Kristiansen f. 1875 f. 1903

Ida Kristiansdatter f. 1880 d. 1958

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1906 til 1939

 

Peder Kristiansen f. 1868 var sønn av overnevnte Kristian Gundersen. Peder kom til Siljan med foreldrene i 1880. I 1900 bodde han hos sine foreldre på Gurholt. Peder sin mor og arvingene solgte i 1906 Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19 til han. I 1910 ser vi han som eier og bruker av Gurholt Vestre Bnr.18 og Bnr.19. Peder bodde i 1910 med to søsken og sin mor. Peder døde i 1939. Etter at han døde overtok hans søstre Karine og Ida Gurholt gården Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1939 til 1958

 

Da Peder Kristiansen døde i 1939 overtok hans søstre Anne Karine Gurholt f. 1873 og Ida Gurholt f. 1880 gården Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19. Da Anne Karine døde ca 1948 overtok søsteren Ida hele Gurholt/Vestre Bnr.18. Ida døde i 1958 og dødsboet etter henne solgte i 1960 Gurholt/Vestre Bnr.18 til Einar Nordheim.

 

Se under søstrenes far

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1960

 

Einar Nordheim f. 1935 fra Siljan giftet seg i 1958 med Lilly Marie Fjelldalen f. 1934 fra Fjelldalen i Gjerpen. Hennes farfar, Lars Jonsen, nevnes på Rønningen u/Søntvedt i Siljan. Han kom siden til Fjelldalen i Gjerpen, der hennes far senere overtok. Ida Gurholts dødsbo solgte i 1960 Gurholt/Vestre Bnr.18 til Einar Nordheim. Ida Gurholt sin søster til Einar Nordheim sin farmor, Ingeborg Marie Kristensdatter Gurholt. Hun var dermed hans grandtante. Lilly Marie var arving til Fjelldalen i Gjerpen og de overtok der da hennes far døde i 1966.

 

Barn:

Dag Nordheim f. 1958

Magne Nordheim f. 1960

Leif Nordheim f. 1965

Ellen Nordheim f. 1969

 

Familieark