| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814


 

Serkland/Enghaug Gnr.22 Bnr.16

 

Senere adresse Austadveien 221

 

 

Martin Jacobsen Engerønningen skilte i 1947 ut eiendommen Serkland/Enghaug Bnr.16 fra Serkland/Engerønningen Bnr.12 og solgte den til Mads Andersen Kiste:

Skyldelingsforretning avholdt på Serkland/Engerønningen Bnr.12 den 04.08.1947, hvorved er utskilt til Mads Kiste eiendommen Serkland/Enghaug Bnr.16.

Skjøte på Serkland/Enghaug Bnr.16 fra Martin Engerønningen f. 16.07.1872 til Mads Andersen Kiste f. 21.05.1923 for kr. 400. Datert 02.06.1949

 

 

Matrikkelutkast 1950

Serkland Gnr.22

Bnr.16 - Enghaug - 0 mark 02 øre - Mads Andersen Kiste 

 

 

Åge Elstad kjøpte i 1961 eiendommen Serkland/Enghaug Bnr.16 på auksjon:

Auksjonsskjøte på Serkland/Enghaug Bnr.16 til Åge Elstad f. 03.06.1924 for kr. 23 000. Datert 06.12.1961

 

Åge Elstad solgte i 1966 eiendommen Serkland/Enghaug Bnr.16 til Erling Stendalen:

Skjøte på Serkland/Enghaug Bnr.16 fra Åge Elstad til Erling Stendalen f. 09.02.1936 for kr. 30 000. Datert 27.09.1966

 

 

 

Manntall for Serkland

 

 

Bosatt her fra 1947 til ca 1960

 

Mads Kiste f. 1923 fra Kiste giftet seg med Hanna Nystad f. 1922. Martin Jacobsen Engerønningen skilte i 1947 ut eiendommen Serkland/Enghaug Bnr.16 og solgte den til Mads Andersen Kiste. Mads døde i 1996.

 

Familieark

 

 

Bosatt/nevnt her fra 1961 til 1966

 

Åge Elstad f. 1924 var gift med Solveig Stendalen f. 1931 fra Stendalen. Åge kjøpte i 1961 eiendommen Serkland/Enghaug Bnr.16 på auksjon. Han solgte i 1966 eiendommen til Erling Stendalen. Solveig døde i Skien i 2013.

 

Barn:

Åshild Elstad

Svein Åge Elstad

Anne Lise Elstad

Jonna Elstad

May Irene Elstad

Astrid Elstad

Bjørn Tore Elstad

 

Familieark

 

 

Bosatt/nevnt her fra 1966

 

Erling Stendalen f. 1936 fra Riset u/Austad var gift med Kristine Bergli f. 1933 fra Vågå. Erling var forpakter på Austad/Finsrud Bnr.4 fra 1962 til 1965. Han ble den siste brukeren der. Erling kjøpte i 1966 eiendommen Serkland/Enghaug Bnr.16 av Åge Elstad.

 

Familieark