| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOGSTAD ØVRE ETTER 1814


  

Hogstad kraftverk

 

 

 

 

Treschow startet planene med Hogstad kraftverk i 1910. De to første maskinene ved kraftverket ble satt i drift i 1913. I 1915 kom maskin 3 i drift.(Maskin 4 ble satt i drift i 1954.) Vestfold kraftselskap ble skiftet i 1920 og selskapet overtok kraftanlegget på Hogstad. Treschov skilte i 1922 ut Hogstad Øvre Bnr.8 (vannfall) og Hogstad Øvre/Krogvannene Bnr.9 og Hogstad Øvre Bnr.5 (vannfall) til Vestfold kraftselskap. Treschow skilte i 1922 også ut Hogstad Nedre/vannfall Bnr.4 fra Hogstad Nedre Bnr.1. Se også Tveitan/Foss Bnr.14 og Søntvedt/Foss Bnr.7.

 

Personer/familier nevnt i forbindelse med kraftverket og som har satt spor etter seg i kildene:

 

 

 

Bosatt her fra ca 1912 til ca 1914

 

Ole Ambrosius Rolfsen f. 1882 i Drammen giftet seg på Eidsfoss i 1911 med Marie Schwartz f. 1888 fra Eidsfoss. Ole var diplomingeniør og kom til Siljan på grunn av byggingen av Hogstad kraftverk. De døpte barn bosatt på Hogstad i 1912 og 1914. Han døde i Oslo i 1963.

 

Barn:

Johanne Cathrine Schwartz Rolfsen f. 1912

Per Rolfsen f. 1913

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1912

 

Vilhelm Georg Rudolf Ugelstad f. 1884 fra Larvik giftet seg i Larvik i 1911 med Anna Elvine Olsen f. 1886 fra Hisø i Aust Agder. Han nevnes da som overmontør. De kom til Siljan og døpte barn bosatt på Hogstad i Siljan i 1912. Han nevnes også da som overmontør. Han var på Hogstad i forbindelse med monteringen av kraftverket der. De døpte et barn i Siljan i 1914 bosatt på Kiste. Han jobbet nok da på Kiste kraftverket. Han døde i Mo i Rana i 1951. Hun døde i Oslo i 1977.

 

Barn:

William Julius Høhn Ugelstad f. 1912 d. 1943

Edel Kaspara Ugelstad f. 1914

Rolf Ivar Kruse Ugelstad f. 1916 d. 1990

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1912 til ca 1916

 

Olav August Mørk f. 1884 giftet seg i Fyresdal i 1906 med Anna Kjetilsdatter f. 1882. De kom begge fra Fyresdal. De døpte et barn bosatt i Fyresdal i 1906, men i 1910 var familien bosatt i Skien. De kom så til Siljan, der Olav ble maskinist ved kraftanlegget. Han var først ved Hogstad kraftverket og siden på Kiste kraftverket. De døpte barn bosatt på Hogstad til 1916 og døpte barn bosatt på Kiste i 1921 og 1926. Olav døde i Siljan i 1939.

 

Barn:

Kristian August Mørk f. 1906

Tordis Kornelia Mørk f. 1912

Kaare Arvid Mørk f. 1914

Agnes Elisabet Mørk f. 1916

Augusta Alvilde Mørk f. 1921

Anna Mørk f. 1926 d. 1926

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1915

 

Peder Johannes Rødseth f. 1881 fra Molde var gift med Lydia Katrine Arnesen f. 1883 fra Namsos. Familien nevnes i Salangen i Troms i 1910 med en datter som var født i Namsos. Peder Johannes var der maskinist ved et kraftverk. De kom siden til Siljan. Der nevnes Peder som maskinmester da de døpte et barn der i 1915 bosatt på Hogstad. Han var maskinmester på Hogstad kraftverk. Peder kjøpte Kvisla/søndre Bnr.9 og Kvisla /Turistholtell Bnr.10 i 1906 og solgte de igjen i 1918.

 

Barn:

Astrid Hilda Rødseth f. 1907

Hilda Rødseth f. 1915

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1916

 

Gustav Fredrik Borg f. 1888 og konen Silja Marie Vemland f. 1895 døpte et barn i 1916 bosatt på Hogstad. Gustav var anleggsarbeider, så han jobbet nok på Hogstad kraftverk.

 

Barn:

Erik Harald Borg f. 1916

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1916

 

Johan Pettersen f. 1877 fra Sverige ble gift med Laura Elevine Kristensdatter f. 1879 fra Søre Odal i Hedemark. De døpte barn bosatt i Kristiania i 1899 og 1901. I 1904 døpte de barn bosatt i Nittedal. De nevnes på Haug i Nittedal i 1910. De kom til Siljan, men det er usikkert når de kom dit. Johan nevnes som "maskinist ved elektrisk kraftverk, bopel Hogstad kraftverk" da de døpte barn bosatt på Hogstad i 1918. De døde begge i Siljan i 1955.

 

Barn:

Hjørdis Pettersen f. 1899

Ester Marie Pettersen f. 1901

Lorang Villiam Pettersen f. 1904 d. 1985

Ragnar Johan Pettersen f. 1918 d. 2004

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1917 (Nevnt her til 1923)

 

Einar Karlsen f. 1892 fra Stokke var maskinist ved Hogstad kraftstasjon da han giftet seg i Siljan i 1917 med Paula Erika Tormodsrød f. 1895 fra Tormodsrød i Siljan. De døpte barn bosatt på Hogstad i 1920 og 1923.

 

Barn:

Erling Odmar Karlsen f. 1920

Magnhild Karlsen f. 1923

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1915 til etter 1919

 

Olaf Anundsen f. 1883 i Skien giftet seg i Gjerpen i 1903 med Anna Halvorsen f. 1883. De nevnes i Gjerpen i 1910, men kom til Siljan der Olaf nevnes som anleggsarbeider. De døpte barn på Island i 1913 og på Hogstad i 1915 og 1919. Han jobbet nok da med Hogstad kraftverk. Olaf døde i Siljan i 1946 og Anne døde i 1970.

 

Barn:

Torleif Anundsen f. 1903

Asbjørn Anundsen f. 1905

Guttorm Anundsen f. 1907

Solveig Anundsen f. 1909 d. 1933

Gunnar Anundsen f. 1913 d. 2002

Rolf Anundsen f. 1915

Olav Anundsen f. 1919

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1919

 

Vilhelm Larsen f. 1876 i Halden døde i 1919 bosatt på Hogstad. Han var maskinist på kraftverket der.

 

Familieark