| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Hagen – Gnr.23 Bnr.6

 

 

Se Hagen før 1814

 

 

Hagen var en husmannsplass under Gurholt frem til 1869, da den ble matrikulert som et eget bruk.

 

Treschow skilte i 1869 ut Gurholt/Hagen løpenummer 540f/541c/542c – senere Bnr.6 fra Gurholt løpenummer 540:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt løpenummer 540 fra 29.04.1869 til 01.05.1869, hvorved utskilt Gurholt/Hagen løpenummer 540f/541c/542c – senere Bnr.6. Tinglyst 30.08.1869

 

Treschow skilte i 1920 ut Gurholt/Gurholtelven Bnr.23 fra Gurholt/Hagen Bnr.6:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Hagen Bnr.6 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Gurholt/Gurholtelven Bnr.23. Tinglyst 25.09.1920

 

 

Matrikkelen 1905

Gurholt Gnr.23

Bnr.6 – Hagen – eier/bruker F M Treschow

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.6 – Hagen - 1 mark 17 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1803 til 1818

Ole Pedersen f. 1774 fra Kløverød giftet seg i 1803 med enken på Hagen, Kirsten Jonsdatter f. 1739. Karen døde bare etter noen få måneder i 1803. Ole giftet seg 2. gang i Sissel Andersdatter f. 1774 fra Kvislarønningen. Jeg har ikke funnet giftemålet deres, men de døpte barn bosatt på Hagen fra 1806. Sissel døde på Hagen i 1815. Ole giftet seg så 3. gang i 1815 med Maren Andersdatter f. 1793 fra Gonsholt. Ole døde i 1818 ved drukning. Han bodde da fortsatt på Hagen. Enken Maren Andersdatter giftet seg på nytt i samme året og bodde videre på Hagen.

 

Se Hagen u/Gurholt før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1818 til 1869

 

Nils Knutsen f. 1788 fra Rød ble i 1817 utlagt som far til et uekte barn. Barnet mor var Margrete Olsdatter f. 1791. De var da begge bosatt på Rød. Nils giftet seg i 1818 med enken etter overnevnte Ole Pedersen Hagen, Maren Andersdatter f. 1793. Han ble nå husmann på Hagen u/Gurholt. Maren døde i 1847 og Nils bodde videre på plassen. I 1865 bodde han som enkemann på Hagen. (Ifølge Bakken hadde sønnen Knut overtatt som husmann fra 1857.) Nils bodde der sammen med datteren Anne Kristine og hennes mann Ellef Nilsen. Ellef hadde da overtatt som husmann. Nils døde der i 1869.

 

Nils Knutsen og Margrete Olsdatter uekte barn:

Ole Nilsen f. 1817 d. 1868

 

Nils Knutsen og Maren Andersdatter sine barn:

Ole Nilsen f. 1819

Knut Nilsen f. 1822

Pernille Nilsdatter f. 1825 d. 1892

Karen Nilsdatter f. 1828

Anne Kristine Nilsdatter f. 1831 d. 1898

Maren Nilsdatter f. 1834 d. 1862

Jacob Nilsen f. 1838 d. 1839

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1859 til ca 1915

 

Ellef Nilsen f. 1830 fra Rød i Hedrum kom til Siljan i 1852. Han giftet seg der i 1859 med Anne Kristine Nilsdatter f. 1831. Hun var datter av overnevnte Nils Knutsen. I 1865 er det Ellef som har overtatt som husmann på Hagen. Hans svigerfar er bosatt der som enkemann. I 1869 skilte Treschow ut Hagen som eget bruk med Bnr.6. Ellef fortsatte da som leilending der. Anne Kristine døde på Hagen i 1898 og Ellef bodde videre på plassen som leilending. I 1910 hadde sønnen Edvard overtatt som husmann, men Ellef bodde fortsatt der. Ellef døde på Gonsholt i 1917.

 

Barn:

Maren Helene Ellefsdatter f. 1859

Nils Jacob Ellefsen f. 1862

Karen Marie Ellefsdatter f. 1865 d. 1956

Nikoline Ellefsdatter f. 1869 d. 1953

Gunelia Ellefsdatter f. 1873 d. 1929

Edvard Ellefsen f. 1877 d. 1941

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1905 til 1941

 

Edvard Ellefsen f. 1877 var sønn av overnevnte Ellef Nilsen Hagen. Edvard flyttet fra Siljan til Solum i 1900 og giftet seg der samme året med Inga Karine Johannesdatter f. 1974 fra Steinsholt i Lardal. De bodde på Løvlund i Solum i 1900 og i 1901 døpte de et barn bosatt på Ballestad i Gjerpen. De flyttet så til Siljan og døpte barn på Hagen u/Gurholt fra 1905. Hans far bodde i 1910 fortsatt på plassen. Inga Karine døde i 1927 og Edvard i 1941.

 

Barn:

Johannes Hagen f. 1901 d. 1942

Alma Hagen f. 1905

Ingrid Ellida Hagen f. 1908

Alvhilde Hagen f. 1911 d. 1988

Klara Hagen f. 1911

Alf Hagen f. 1917

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1928 til 1942 (Kari overtok forpaktingen og bodde der videre)

 

Johannes Hagen f. 1901 var sønn av overnevnte Edvard Ellefsen. Johannes giftet seg i 1928 med Kari Hansdatter f. 1901 fra Oredalen u/Tveitan. Johannes overtok som forpakter på Hagen etter sin far. Da Johannes døde i 1942 overtok Kari som forpakter. Hun døde i 1996.

 

Barn:

Ingrid Hagen f. 1930

 

Familieark