| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SORTEDAL ETTER 1814


 

Sortedal/Tangen Gnr.24 Bnr.3

 

 

Ifølge Bakken nevnes det i 1840 en husmannsplass under Sortedal som het ”Gedøen” (Gjeitøya). Plassen ble brukt av en Jacob. På plassen ble det ”fødet nogle småkreaturer”. I 1846 finner vi denne Jacob Larsen Øen som husmann under Sortedal. Dette var da samme mann på samme plass. De hadde døpte et barn bosatt på Gjeitøya allerede i 1839. Under tellingen i 1865 finner vi Jacob Larsen og hans kone på plassen Tangen u/Sortedal. Dette var en plass inne på fastlandet på Sortedal.

 

Treschow skilte i 1873 ut Sortedal/plassen Tangen – løpenummer 543 c – senere Bnr.3 fra Sortedal - løpenummer 543 – senere bruksnummer 1:

Skyldeling avholdt på Sortedal - løpenummer 543 – senere bruksnummer 1, hvorved utskilt Sortedal/plassen Tangen – løpenummer 543 c – senere Bnr.3. Datert 15.10.1873, tinglyst 01.11.1873

 

 

 

Matrikkelen 1905

Sortedal Gnr.24

Bnr.3 - Tangen - eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sortedal Gnr.24

Bnr.3 - Tangen - eier/bruker F M Treschow

 

 

Manntall for Sortedal

 

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1850 til 1879

 

Jacob Larsen f. 1806 fra Løkka giftet seg i 1834 med Karen Nilsdatter f. 1804 på Vierød u/Gonsholt. De døpte et barn bosatt på Løkka i 1836. I 1839 døpte et barn bosatt på Gjeitøya u/Sortedal. Ifølge Bakken nevnes det i 1840 en husmannsplass under Sortedal som het ”Gedøen” (Gjeitøya). Den ble brukt av en Jacob. På plassen ble det ”fødet nogle småkreaturer”. Dette var da denne Jacob Larsen. I 1846 nevnes de på ”Øen” u/Sortedal som er samme plassen. Under tellingen i 1865 finner vi Jacob Larsen og hans kone på plassen Tangen u/Sortedal. Dette var en plass inne på fastlandet på Sortedal. De nevnes også som bosatt på Tangen da barna ble konfirmert i 1851 og 1854. I 1873 skilte Treschow ut Tangen Bnr.3 u/Sortedal som et eget bruk. Jacob døde på Tangen i 1879. Karen døde i Skien i 1883, men ble gravlagt i Siljan.

 

Barn:

Maren Jacobsdatter f. 1836

Anne Jacobsdatter f. 1839

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1880 til 1884

 

Peder Larsen f. 1850 fra Stranddalen u/Austad giftet seg med Janette Olalia Jansdatter f. 1858. De døpte et barn bosatt på Stranddalen i 1877. Fra 1880 til 1884 døpte de barn bosatt på Tangen u/Sortedal. De kom siden til Holtrønningen u/Kiste Søndre.

 

Se Holtrønningen

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1887 til ca 1892

 

Ole Halvorsen f. 1845 fra Sauherad giftet seg i Kvelde i 1875 med Nikoline Andrea Andreasdatter f. 1852 fra Lardal. De døpte barn bosatt i Hedrum til 1882. Familien kom til Siljan og døpte barn bosatt på Hagen i 1885. De kom til Tangen u/Sortedal og døpte et barn bosatt der i 1887. Nicoline Andrea døde etter denne fødselen. Ole ble utlagt som far til et uekte barn i Sandsvær i 1890. Barnemoren, Karen Sofie Paulsdatter f. 1856, var gift. Ole bodde da som enkemann på Tangen. I 1893 var han gift med moren til dette barnet, for dette året døpte et barn bosatt i Skien. Karen Sofies første mann var Hans Olausen. De fikk en sønn, Martin Hansen, i Sandsvær 28.04.1880. Han ble konfirmert i Siljan 06.10.1895 bosatt på Rød.

 

Ole Halvorsen og Nikoline Andrea Andreasdatter sine barn:

Anne Marie Olsdatter f. 1877

Olga Nikolea Olsdatter f. 1879

Otilie Karoline Olsdatter f. 1882

Helga Theodora Olsdatter f. 1885

Nikoline Olsdatter f. 1887

 

Ole Halvorsen og Karen Sofie Paulsdatter sine barn:

Kirstine Sofia Olsdatter f. 1890

Halvor Olsen f. 1893

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1898 til ca 1905

 

Hans Pedersen f. 1855 fra Sauherad giftet seg i Sauherad i 1878 med Anne Halvorsdatter f. 1858 som også kom fra Sauherad. De døpte barn bosatt der til 1896, men samme året kom de til Siljan med 9 barn. De kom til Sortedal/Tangen og døpte barn der fra 1898 og nevnes der i 1900 tellingen. De flyttet til Kjølnes u/Gurholt og gravla et barn der i 1906. De nevnes der også i 1910 tellingen. Det er uvisst hvor lenge de bodde der. Anne døde i Siljan i 1929. Hans døde der i 1942.

 

Barn:

Peder Hansen f. 1878

Halvor Hansen f. 1881

Anders Hansen f. 1884

Olav Hansen f. 1886

Jens Hansen f. 1888

Hans Hansen f. 1890 d. 1959

Anders Hansen f. 1892 d. 1944

Aaste Hansdatter f. 1894 d. 1906

Ingeborg Hansdatter f. 1896

Anton Hansen f. 1898 d. 1964

Marie Hansdatter f. 1901 d. 1982

 

Familieark

 

 

 

I 1910 nevnes ikke plassen Tangen