| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Skautvedt Gnr.32 Bnr.35

 

Senere adresse Løkkeveien 223

 

Eiendommen Moholt/Skautvedt Bnr.35 ble utskilt i 1938 og solgt fra Treschow til Paulus Holtsdalen i 1940:

Skylldelingsforretning avholdt 03.05.1938Moholt/ Skautvedt Bnr.11, hvorved til Paulus Holtsdalen er utskilt Moholt/Skautvedt Bnr.35.

Skjøte på Moholt/Skautvedt Bnr.35 fra Treschow til Paulus Holtsdalen f. 23.04.1907 for kr. 4350 med div forbehold for sælger om driftsveier osv. Datert 01.02.1940

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

Bosatt/Bruker her 1824 til 1872

 

Paulus Holtsdalen f. 1907 fra Holtsdalen u/Kiste Søndre giftet seg i 1903 med Ruth Alvhilde Pedersen f. 1911 fra Solum sogn. Treschow skilte i 1938 ut eiendommen Skautvedt Bnr.35 som solgte den i 1940 til Paulus. Paulus døde i Siljan i 1996 og Ruth Alvhilde døde der i 1997.

 

Barn:

Ingrid Johanne Holtsdalen f. 1933

Solveig Irene Holtsdalen f. 1936

Ronald Holtsdalen f. 1946

 

Familieark