| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ ETTER 1814


 

 

Sørbø/Myra Gnr.18 Bnr.4

Senere adresse: Opdalsveien 103

 

Løvenskiold eide Sørbø/Myren løpenummer 527a - senere Bnr.4 frem til han solgte den til Treschow i 1886.

 

Sigurd (Siul) Larsen fikk i 1821 festebrev på plassen Myra u/Sørbø løpenummer 527a:

Festebrev fra Løvenskiold på pladsen Myra u/Sørbø til Sigurd Larsen og hustru. Datert 06.09.1821, tingl. 18.01.1822

 

I 1830 fikk enken etter Abraham Isaksen Kløverød åremålseddel på en liten del av plassen Myra/uSørbø. Plassen ble kaldt Hestemyren:

Aaremaalseddel fra Løvenskiold til enken efter Abraham Isachsen Kløverød, Anne Iversdatter paa et stykke af Myra u/Sørbø, Hestemyren kaldet osv. Datert 06.10.1829. tingl. 05.05.1830

 

I 1838 ser vi at Sørbø løpenummer 527a ble brukt av Peder Hansen Øverbø:

 

Matrikkelen 1838

Sørbø matrikkelnr. 172 (gammelt matrikkelnummer 161)

Løpenummer 527a - Sørbø - skyld 6 skinn - oppsitter Peder Hansen

 

 

I 1844 fikk Sigurd Larsen åremålseddel på plassen Myra u/Sørbø løpenummer 527a:

Aaremaalseddel fra Løvenskiold til Sigurd Larsen og hustru paa pladsen Myhren u/Sørbø mot aarlig avgift 5 spd og 1 slaattedag og 1 skuronndag osv. Datert 14.04.1844, tingl. 09.01.1846

 

I 1846 var Sørbø løpenummer 527a nevnt som et underbruk av den samme Peder Hansen Øverbø. Der ser vi også at det var en husmann under Sørbø løpenummer 527a.

 

Sørbøe 1846

Mtr.No 172 Løbe.No. 527a

Drives som underbrug af gaardm. leilending

Peder Hansen Øverbøe.

Huusmand med jord Sigur Larsen Myhra     - 49 aar

Hans kone Lisbet Larsd. - 48 aar

Deres hjemmeværende børn:

Arne - 24 ¾ aar

Ole - 22 aar

 

Løvenskiold skilte i 1863 ut plassen Sørbø løpenummer 527d - senere Bnr.7 fra Sørbø/Myren løpenummer 527a - senere Bnr.4:

Skyldelingsforretning avholdt 06.01.1863 på Sørbø/Myren løpenummer 527a - senere Bnr.4, hvorved Sørbø løpenummer 527d - senere Bnr.7 ble utskilt. Tingl. 08.04.1863

 

I 1865 at gården ble drevet som et underbruk av Øverbø, og det var en husmann på plassen Myra u/Sørbø løpenummer 527a

 

Siljan 1865

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0085 001 øvre Sørbøe 527a2 0

Merknad: (S/L: 252/26) Et Jordstykke. Eier og Bruger Ole Hansen Øverbøe. Drives under LøbeNo 531 Ingen Folk

eller Fæ.

Eigar: Ole Hansen Øverbøe Utsæd: by1/2 ha1 1/2 , kreaturhald:

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0084 001 øvre Sørbøe - Myhra 527a1 7

Merknad: (S/L: 252/19)

Eigar: Husmand med Jord Daniel Olsen Utsæd: hv1/8 by1/4 ha2 1/2 po2 , kreaturhald:

he1 ku4 få8

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Daniel Olsen m g Husfader Husmand med Jord 38 (alder) Slemdal Prgj.

002 Anne Sigurdsdatter k g hans Kone 46 (alder) Slemdal Prgj.

003 Maria Danielsdatter k ug deres Datter 17 (alder) Slemdal Prgj.

004 Solve Danielsen m ug deres Søn 14 (alder) Slemdal Prgj.

005 Pettronelle Lovise Danielsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Gjerpen Prgj. 

006 Sigurd Larsen m g hendes Forældre Føderaadsfolk 69 (alder) Slemdal Prgj.

006 Sigurd Larsen m g hendes Forældre Føderaadsfolk 69 (alder) Slemdal Prgj.

007 Lisbet Larsdatter k g hendes Forældre hans Kone Føderaadsfolk 68 (alder) Slemdal Prgj.

 

Siljan 1875

Sørmyren/et jordstykke - løpenummer 526c

Bostedet pladsen Myre - løpenummer 527a

(forenet til et brug)

Daniel Olsen f. 1825 - husfader - leilending, skogsarbeider

Anne Sigurdsdatter f. 1820 - kone

Marie f. 1849 - datter - hjelper foreldrene og sypige

Solve f. 1851 - sønn - hjelper foreldrene

Lovise f. 1856 i Gjerpen - datter - hjelper foreldrene

Elisabet Larsdatter f. 1786 - moder - forsørges av sin svigersønn

 

I 1886 solgte Løvenskiold Sørbø/Myren løpenummer 527a - senere Bnr.4 med flere bruk til Treschow:

Skjøte på Sørbø/Myren løpenummer 527a - senere Bnr.4 med flere bruk fra Kammerherre Løvenskiold til F W Treschow. Tinglyst 01.12.1886

 

I 1900 ser vi at Solve Danielsen ikke er husmann, men han var leilendning på Sørbø/Myren Bnr.4 (og Sørbø Bnr.3). Det kan være det ble en endring da Treschow kjøpte Sørbø Bnr.4 i 1886. Det er nå egen leilending der og ingen husmann.

Treschow solgte i 1913 Sørbø/Myren Bnr.4 til Anton Hansen:

Skjøte på Sørbø/Myren Bnr.4 fra F W Treschow til Anton Hansen for kr. 5000 med havnerett for kjøperen i ”den fraskilte skog”, hvorhos sælgeren har forbeholdt seg driftsveier, tømmerlegger, jaktrett osv. (datert 30.09.1913, tinglyst15.10.1913)

 

Anton Hansen Myrene solgte i 1927 Sørbø/Myren Bnr.4 til Hans Solberg:

Skjøte på Sørbø/Myren Bnr.4 fra Anton Hansen Myrene til Hans Solberg for kr. 10 000, hvorav for løsøre kr. 3000 samt med forbehold for sælger av føderåd verdsatt til kr. 4000. Datert 02.07.1927, tingl. 31.08.1927

 

 

Se manntall for Sørbø

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1821 til 1875 (Lisbet døde på Myra i 1888)

 

Siul Larsen f. 1796 giftet seg i 1819 med Lisbet Larsdatter f. 1796 fra Rønningen u/Sørbø. De døpte et barn bosatt på Snurren u/Prestegården i 1820. Fra 1821 døpte de barn bosatt på Myra u/Sørbø. De fikk festebrev på plassen Myra u/Sørbø i 1821. I 1836 fikk de festebrev på en plass u/Sørbø. Dette var nok da også Myra. I 1844 fikk Sigurd Larsen åremårseddel på plassen Myra u/Sørbø løpenummer 527a. I 1846 nevnes de også som husmenn på Myra. I 1865 var svigersønnen Daniel Olsen husmann på Myra. Sigurd og Lisbet bodde der som føderådsfolk. Siul døde på der i 1875. Lisbet døde på Myra i 1888.

 

Barn:

Anne Siulsdatter f. 1820 d. 1891

Marie Siulsdatter f. 1821 d. 1907

Ole Siulsen f. 1823

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1849 til 1889 (Bortsett fra en periode i Gjerpen. Anne døde på Myra i 1891.)

 

Daniel Olsen f. 1828 fra Kjølnes u/Gurholt giftet seg i 1849 med Anne Siulsdatter f. 1820. Hun var datter av overnevnte Siul Larsen. De døpte barn bosatt hos hennes foreldre på Myra u/Sørbø i 1849 og 1851. De bodde så en tid på Kreppa i Gjerpen og døpte et barn der i 1856. Daniel nevnes der som arbeider og inderst (leieboer). De kom tilbake Myra, og nevnes som husmenn der i 1865. Hennes foreldre var fortsatt bosatt der. Daniel døde på Myra i 1889 og Anne døde der i 1891.

 

Barn:

Marie Danielsdatter f. 1849

Solve Danielsen f. 1851 d. 1932

Petronelle Lovise Danielsdatter f. 1856 d. 1895

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1880 til 1904

 

Solve Danielsen f. 1851 var sønn av overnevnte Daniel Olsen. Solve giftet seg 1. gang i 1880 med Hanna Mathilde Hansdatter f. 1856 fra Storemyr i Brunlanes. De ble bosatt på Myra u/Sørbø og Hanna Mathilde døde der i 1885. Solve giftet seg 2. gang i 1891 med Berte Pedersdatter f. 1853 fra Rønningene u/Øverbø. De bodde videre på Myra u/Sørbø Bnr.4. Løvenskiold solgte i 1886 Sørbø Bnr.4 til Treschow. Solve overtok som husmann/leilending der da hans far døde i 1889. I 1900 ser vi at Solve ikke var husmann, men leiledning på Sørbø/Myren Bnr.4 og Sørbø Bnr.3. Det kan være det ble en endring da Treschow kjøpte Sørbø Bnr.4 i 1886. Det var i 1900 egen leilending der og ingen husmann. Solve Danielsen kjøpte i 1904 Sørbø Bnr.3 av Petter Solvesen Øverbø. Det kom i 1904 ny leilending på Sørbø/Myren Bnr.4. Solve døde på Rønningen u/Øverbø i 1932.

 

Solve Danielsen og Hanna Mathilde Hansdatter sine barn:

Daniel Solvesen f. 1880 d. 1956

Hans Anton Solvesen f. 1882 d. 1971

 

Solve Danielsen og Berte Pedersdatter sine barn:

Petra Mathilde Solvesdatter f. 1893 d. 1980

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1904 til 1913

 

Torjus Hansen f. 1858 fra Bø i Telemark giftet seg i Drangedal i 1887 med Anne Kirstine Jørgensdatter f. 1854 fra Drangedal. De døper barn i Drangedal i 1889 og 1892. I 1897 fikk de barn bosatt i Skien. Han ble leilending på Sørbø/Myren Bnr.4 i 1904 og nevnes der i 1910. Treschow solgte i 1913 Sørbø/Myren Bnr.4 til Anton Hansen. Kristian Mathisen Holte skilte i 1929 ut Holtenmyren Bnr.16 fra Holte Bnr.1 og solgte plassen til Torjus Hansen. Torjus Hansen solgte i 1942 Holtenmyren Bnr.16 til sin svigersønn Kristian Moholt.

 

Barn:

Jørgine Hansine Torjusdatter f. 1889

Hans Torjussen f. 1892

Jensine Marie Torjusdatter f. 1897 d. 1976

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1913 til 1927 (Han bodde videre der på føderåd til 1931)

 

Anton Hansen f. 1857 fra Osestad i Hvarnes må ha reist til Amerika før 1908, for da reiste han fra Larvik til Amerika etter å ha vært på besøk. Han kom tilbake før 1913, for da kjøpte han kjøpte Sørbø/Myra Bnr.4 i Siljan av Treschow. Hans søster Hellea Andrea hadde bodd der med sine barn i 1900 og 1910 tellingene. Anton Hansen Myrene solgte i 1927 Sørbø/Myren Bnr.4 til hennes sønn, Hans Solberg. Anton tok føderåd og bodde videre på plassen. Anton var ugift og døde i 1931.

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1920 (Han bodde der med sin mor før han giftet seg. I 1925 døpte de barn bosatt på Saga)

 

Hans Solberg f. 1892 kom til Myra med sin mor og søsken i 1900. Han nevnes der også med sin mor i 1910 tellingen. Hans sin onkel, hans mors bror Anton Hansen, kjøpte Myra i 1913. Hans giftet seg før 1920 med Klara Mathilde Rød f. 1900 fra Rød u/Sølland. De døpte barn bosatt på Myra i 1920 og 22. I 1925 døpte de barn bosatt på Saga. Hans Solberg kjøpte i 1927 Sørbø/Myra Bnr.4 av sin onkel Anton Hansen, mot at onkelen fikk føderåd. Onkelen Anton Hansen døde på Sørbø/Myra i 1931 og moren Hella Andrea døde der i 1940. Hans drev Myra fram til han ble pensjonist, samtidig som han kjørte tømmer i skogen om vinteren. Deretter ble gården forpaktet bort. Klara Mathilde døde i 1975 og Hans døde i 1976.

 

Barn:

Erling Solberg f. 1920 d. 2006

Martin Solberg f. 1922 d. 1994

Helge Andrew Solberg f. 1925 d. 1987

Borgny Synnøve Solberg f. 1928 d. 1994

Hedvig Kristine Solberg f. 1932

Oddmar Solberg f. 1938 d. 2003

Bodil Solberg f. 1943

 

Familieark