| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD ETTER 1814


 

Rød/Rødseth Gnr.27 Bnr.4

 

Senere adresse Austadveien 401

 

 

Hans Martin Larsen skilte i 1923 ut Rød/Rødseth Bnr.4 fra Rød/innmarken Bnr.2 og solgte den til Nils Gustavsen:

Skyldelingsforretning avholdt på Rød/innmarken Bnr.2 den 07.04.1923, hvorved utskilt til Nils Gustavsen plassen Rød/Rødseth Bnr.4. Tinglyst 18.04.1923

Skjøte på Rød/Rødseth Bnr.4 fra Hans L Rød til Nils Gustavsen for kr. 750. Datert 06.08.1923, tinglyst 25.08.1923

 

 

Matrikkelutkast 1950

Rød Gnr.27

Bnr.4 – Rødseth - 0 mark 08 øre - Nils Gustavsen

 

Nils Gustavsen solgte i 1958 eiendommen Rød/Rødseth Bnr.4 til sønnesønnen Oddbjørn Gustavsen:

Skjøte på Rød/Rødseth Bnr.4 fra Nils Gustavsen f. 14.11.1879 til Oddbjørn Gustavsen f. 12.01.1936 for kr. 10 000. Datert 29.08.1958

 

 

 

Manntall for Rød

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1923 til 1958

 

Nils Gustavsen f. 1879 fra Biri ble gift med Geline Johansdatter f. 1880 fra Verdal. I 1910 finner vi familien i Sarpsborg. De har så kommet til Siljan og bodde på Tufte da sønnen Rudolf ble konfirmert i 1916. De bodde på Kiste da datteren Borghild ble konfirmert i 1917. Hans Martin Larsen skilte i 1923 ut eiendommen Rød/Rødseth Bnr.4 fra Rød/innmarken Bnr.2 og solgte den til Nils Gustavsen. Treschow skilte i 1940 ut eiendommen Gonsholt Søndre/Rødset-Bekkedalen Bnr.22 fra Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 og solgte den til Nils Gustavsen. Nils Gustavsen solgte i 1958 eiendommen Rød/Rødseth Bnr.4 til sønnesønnen Oddbjørn Gustavsen. Geline døde i 1958. Nils døde i 1965.

 

Barn:

Rudolf Gustavsen f. 1901

Borghild Lovise Nilsen f. 1903

Einar Gustavsen f. 1908

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1958 

 

Oddbjørn Gustavsen f. 1936 overtok eiendommen Rød/Rødseth Bnr.4 fra sin farfar i 1958.

 

Se under hans far