| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Hagen og Oreskogen Gnr.19 Bnr.22

 

Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22 ble i 1898 utskilt fra Øverbø Bnr.1:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.1 den 10.08.1898, tingl. 16.09.1898, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.22.

 

Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22 ble i 1900 solgte fra Mathild Jacobsen Øverbø til Nils Svendsen Aasen:

Skjøte på Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22 fra Mathild J Øverbø til Nils Svendsen Aasen for kr. 400. Datert 04.12.1900, tinglyst 12.12.1900.

 

Matrikkelen 1905

Øverbø Gnr.19

Bnr.22 - Hagen og Oreskogen - eier/bruker Nils Svendsen

 

Inga Mathilde Nilsdatter og hennes mann overtok i 1912, blant annet, Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22 etter skifte etter Inga sin far:

Hjemmelsdokkument fra skifteforvalteren i Nils Svendsen Aasen og hustrus bo til datteren Inga med mand Hans L Rød på Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22 og Øverbø Bnr.17 for kr. 10 500. Datert 18.09.1912, tinglyst 28.09.1912.

 

Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22 ble i 1913 solgt fra Hans Larsen Rød til Peder Pettersen Rød:

Skjøte på Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22 og Øverbø Bnr.17 fra Hans L Rød til Peder P Rød for 10 500. Datert 09.05.1913, 16.07.1913.

 

Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22 ble i 1913 solgte fra Peter Pedersen Rød til Hans Gulliksen Aasen:

Skjøte på Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22 og Øverbø Bnr.17 fra Peder Rød til Hans Gulliksen Aasen for kr. 10 500. Datert 13.01.1917, tinglyst 14.02.1917.

 

 

Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22 ble 16.08.1947 sammenføyd med Øverbø/Aasen Bnr.17 som Bnr.17.

 

 

Manntall for Øverbø