| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Finsrud – Gnr.29 Bnr.4

 

 

Se Finsrud før 1814

 

Austad/Finsrud – løpenummer 553d – senere Bnr.4 ble i 1873 utskilt av Treschow som eget bruk. Før dette hadde det vært en husmannsplass under Austad.

Treschow avholdt skylddeling på Austad - løpenummer 553 den 07.09.1873, hvorved utskilt Austad (en del av indmarken) – løpenummer 553b – senere Bnr.2 som brukes av Nils Carlsen, Austad – løpenummer 553c – senere Bnr.3 (en del av indmarken) som brukes av Jacob Nielsen, Austad/Finsrød – løpenummer 553d – senere Bnr.4, Austad (halvdelen av pladsen Riset) – løpenummer 553e – senere Bnr.5. Den gjenværende delen ble Austad/Skogen - løpenummer 553(a) – senere Bnr.1. Tinglyst 01.11.1873

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.4 - Finsrød - eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.4 - Finsrød - 0 mark 44 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Austad

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1817 til 1860

 

Svend Jonsen f. 1794 var sønn av Jon Svendsen Austad. Svend giftet seg i 1. gang i 1817 med Kari Nilsdatter f. 1790 fra Teie u/Kiste Søndre. De ble bosatt på husmannsplassen Finsrud u/Austad. Kari døde på Finsrud i 1839. Svend giftet seg 2. gang i Hedrum i 1841 med Helvig Isaksdatter f. 1797 fra Ragnildrødrønningen. Svend døde som husmann på Finsrud i 1860. Helvig døde der i 1892.

 

Barn:

Inger Svendsdatter f. 1818 d. 1818

Jon Svendsen f. 1819 d. 1839

Gunhild Svendsdatter f. 1821 d. 1860

Nils Svendsen f. 1823

Berte Svendsdatter f. 1825 d. 1872

Ingeborg Svendsdatter f. 1826 d. 1838

Anne Helvig Svendsdatter f. 1828

Marte Svendsdatter f. 1832

Ole Svendsen f. 1834

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1827 og 1828

 

Christen Olsen f. 1795 og Boel Nilsdatter f. 1799 døpte barn bosatt på Finsrud i 1827 og 1828. Boel var søster til overnevnte Kari Nilsdatter så de bodde hos hennes søster.

 

Se under hans far på Kiste Nordre før 1814 

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1859 til 1875

 

Ole Svendsen f. 1834 var sønn av overnevnte Svend Jonsen. Ole giftet seg i 1859 med Marte Kirstine Rollefsdatter f. 1833 fra Auen i Hedrum. De ble bosatt på Finsrud og Ole overtok som husmann etter sin far som døde i 1860. I 1865 var hans søster Berthe bosatt hos dem som tjenestepike. Hans stemor var også bosatt der. Ole og Marte Kirstine flyttet til Gjerpen med 3 barn i 1875. Hans stemor ble værende i Siljan og døde på Finsrød som føderådsenke i 1892.

 

Barn:

Karen Marie Olsdatter f. 1860

Hans Jacob Olsen f. 1862

Sigvart Olsen f. 1865 d. 1867

Sina Gunelia Olsdatter f. 1867

Ole Martin Olsen f. 1871

Anne Bertine Olsdatter f. 1873

 

Familieark

 

 

 

Austad/Finsrød – løpenummer 553d – senere Bnr.4 ble i 1873 utskilt som eget bruk.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1874 til 1881

 

Ole Magnus Olausen f. 1836 fra Uddevalla i Sverige giftet seg i Hvarnes kirke i 1870 med Marte Marie Nilsdatter f. 1841 fra Rien u/Odberg nordre i Hedrum. De kom til Finsrud i Siljan fra Hvarnes i 1874 og ble leilending der. Ole Magnus døde der i 1881. Hun nevnes på Ødegården u/Gurholt sammen med sønnene Nils Oluf og Anton i tellingen i 1891. Hun døde der i 1894.

 

Barn:

Nils Oluf Magnusen f. 1871

Johan Albert Magnussen f. 1874 d. 1874

Inger Johanne Magnusdatter f. 1876 d. 1952

Johan Anton Magnussen f. 1880

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1882 til 1891

 

Ole Olsen f. 1852 fra Kiste flyttet til sin bror Arne på Ballestad i Gjerpen i 1874. Ole giftet seg i Gjerpen i 1875 med Sine Lovise Gundersdatter f. 1853 fra Auen i Hedrum. De tjente begge på Ballestad da de giftet seg. De døpte barn bosatt på Ballestad til de flyttet til Siljan i 1881. I Siljan døpte nå barn bosatt på Finsrud til og med 1888. (Han forpaktet Finsrud fra 1882 til 1891) Ole drev Sikane i ett år fra 1891. De døpte et barn bosatt der dette året. Ole kjøpte i 1893 gården Serkland/indmarken Bnr.2 (Søstua) av Treschow og familien ble da bosatt der som selveiere.

 

Se Serkland

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1891 til 1913

 

Paul Jacobsen f. 1848 i Sandsvær kom til Serkland for å tjene i 1871. Han giftet seg 1. gang i Hedrum i 1875 med Berte Andrea Sørensdatter f. 1840 fra Farmenmoen i Hedrum. De ble bosatt på Moholt verk og døpte barn bosatt der frem til 1886. I 1891 ble Paul leilending på Finsrud. Berte Andrea døde der i 1896. Paul giftet seg på nytt i Siljan i 1897 med Margrete Olsdatter f. 1857 fra Stranda u/Austad. Margrete døde på Finsrud i 1911. Paul forpaktet gården på Finsrud frem til 1913.

 

Paul Jacobsen og Berte Andrea Sørensdatter sine barn:

Anne Lovise Paulsdatter f. 1876 d. 1884

Jacob Paulsen f. 1878

Severin Paulsen f. 1878

Thorvald Paulsen f. 1884

Anna Lovise Paulsdatter f. 1886 d. 1949

 

Paul Jacobsen og Margrete Olsdatter sine barn:

Petra Maria Paulsdatter f. 1897 d. 1911

Ole Paulsen f. 1901 d. 1923

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1913 til 1945

 

Karl Martin Martinsen f. 1875 var født i Larvik av foreldre som ikke var gift. Karl Martin kom ukonfirmert til Siljan i 1887 og ble konfirmert i Siljan i 1889. Han giftet seg i Styrvold kirke i Lardal i 1899 med Magna Josefine Jacobsdatter f. 1877 fra Lardal. De døpte et barn bosatt på hans kones hjemsted Lofstad i Lardal i 1899. De kom så til Løkka u/Moholt i Siljan og nevnes der i 1900 og 1910 tellingen. Karl Martin ble så forpakter Finsrud i 1913 og var forpakter der til 1945. Sønnen Johan Vilhelm overtok da som forpakter etter dem. Magna Josefine døde i Siljan i 1959. Karl Martin døde i Siljan i 1963.

 

Barn:

Johan Vilhelm Karlsen f. 1899

Karl Anton Karlsen Finsrud f. 1905 d. 1981

Hjalmar Emil Karlsen Finsrud f. 1905 d. 1962

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1926 til 1955

 

Johan Vilhelm Karlsen f. 1899 var sønn av overnevnte Karl Martin Martinsen. Johan Vilhelm giftet seg i Siljan i 1926 med Gunda Signy Ottersnes f. 1903. Hun var født i USA, men kom fra Sauherad. De ble bosatt på Finsrud og var forpaktere der fra 1945 til 1955.

 

Barn:

Vidar Emil Karlsen f. 1926

Solveig Margrete Karlsen f. 1927 d. 1980

Kåre Johan Karlsen f. 1929

Gerd Irene Karlsen d. 1931

 

Familieark

 

 

 

Trolig bosatt her fra 1928 og mulig til 1961

 

Gunvald Rekvik f. 1921 fra Gåshølen i Gjerpen giftet seg i Siljan i 1928 med Solveig Margrete Karlsen f. 1927. Hun var datter av overnevnte Johan Vilhelm Karlsen og de ble trolig bosatt på Finsrud. De kan ha vært der til 1962? Solveig Margrete døde i 1980.

 

Barn:

Ragnar Rekvik f. 1948

Torild Rekvik f. 1950

Solfrid Rekvik f. 1953

Kjell Rekvik f. 1955

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1962 til 1965

 

Erling Stendalen f. 1936 fra Riset u/Austad var gift med Kristine Bergli f. 1933 fra Vågå. Erling var forpakter på Austad/Finsrud Bnr.4 fra 1962 til 1965. Han ble den siste brukeren der. Erling kjøpte i 1966 eiendommen Serkland/Enghaug Bnr.16 av Åge Elstad.

 

Se Serkland/Enghaug Bnr.16