| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA ETTER 1814


 

 

Kvisla Gnr.33 Bnr.7

 

 

Kvisla Bnr.7 ble utskilt i 1891:

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen-øvre/innmarken Bnr.4 den 11.06.1891, tinglyst 11.09.1891, hvorved utskilt Kvisla-nedre/skog Bnr.6 og Kvisla Bnr.7.

 

 

Matrikkelen 1905

Kvisla Gnr.33

Bnr.7 – Kvisla øvre - eier/bruker Peder Pedersen

 

 

Kvisla Bnr.7 ble i 1905 sammneføyd med Kvisla/innmarken Bnr.2. Tinglyst 07.10.1905

 

 

Manntall for Kvisla