| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Askaker Gnr.16 Bnr.8

 

Askaker Bnr.8 ble skilt ut fra Holte Bnr.4 i 1898.

 

 

Manntall Holte

 

 

 

Hans Nilsen skilte i 1898 ut Askaker Bnr.8 fra Holte Bnr.4 og solgte den til Hans Knudsen Høiseth:

Skyldelingsforretning avholt på Holte Bnr.4 14.10.1898. Tingl. 01.11.1898, hvorved utskilt Askaker Bnr.8.

Skjøte på Askaker Bnr.8 fra Hans Nilsen Holte til Hans Knudsen Høiset for kr. 240, tingl. 12.05.1899

 

Hans Knudsen Høiseth solgte i 1931 blant annet Askaker Bnr.8 til Olav og Agnes Øverbø:

Skjøte på Askaker Bnr.8 og flere bruk fra Hans Knudsen Høiset (enkemann fra 1925) til Olav og Agnes Øverbø for kr. 8000, hvorav for løsøre kr. 5000, samt med forbehold om føderaad for selger, vedsatt til kr. 5000 osv. Tingl. 13.07.1931

 

Sønnen til Olav og Agnes Øverbø, Kjell Petter Øverbø og hans kone Solveig, overtok Askaker Bnr.8 og Askaker Bnr.9 u/Holte før 1950.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.8 – Askaker - 0 mark 08 øre - Solveig og Kjell Øverbø, Høiseth

Bnr.9 – Askaker - 0 mark 08 øre - Solveig og Kjell Øverbø, Høiseth