| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HOGSTAD NEDRE ETTER 1814


 

Kåsa u/Hogstad Nedre

 

Plassen Kåsa nevnes bare i 1865 og 1875 tellingen og rundt denne tiden. Dette var en plass uten jord og, som vi ser i 1875 tellingen, bare ei stue.

 

 

 

Bosatt her fra ca 1863 til 1891

 

Anders Andreasen f. 1833 var en uekte sønn av Anne Olsdatter Sletttekollen. Anders giftet seg i Gjerpen i 1855 med Kirsti Halvorsdatter f. 1833. Hun var ei uekte datter født i Sauherad, men kom fra Setre i Luksefjell i Gjerpen da hun giftet seg. Ifølge vielsen var hennes far, Halvor Tovsen, da bosatt der. Anders og Kirsti døpte barn bosatt på Sætre i Luksefjell i 1855 og 1857. I 1861 døpte de et barn bosatt på Lassejordet Solum. Fra 1863 døpte de barn bosatt på Hogstad i Siljan. De bodde der på husmannsplassen Kaasa u/Hogstad Nedre, og nevnes som husmenn på plassen i 1865 og 1875 tellingene. De reiste til Amerika i 1891.

 

Barn:

Anne Andersdatter f. 1855 d. 1886

Anne Kristine Andersdatter f. 1857

Ole Kristian Andersen f. 1861 d. 1938

Isak Andersen f. 1863 d. 1867

Nils Andersen f. 1866 f. 1867

Nils Andersen f. 1868

Isak Andersen f. 1872 d. 1873

Tilla Andersdatter f. 1874

Anders Kristian Andersen f. 1877 d. 1889

 

Familieark