| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Nyhagen Gnr.16 Bnr.15

 

Nyhagen Bnr.15 ble skilt ut fra Holte Bnr.1 i 1929.

 

 

Manntall Holte

 

 

Kristian Mathisen Holte skilte i 1929 ut Nyhagen Bnr.15 fra Holte Bnr.1 og solgte plassen til Ivar Moe:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 10.10.1929, tinglyst 16.12.1929, hvorved til Ivar Moe er utskilt Nyhagen Bnr.15

Skjøte på Nyhagen Bnr.15 fra Kristian M Holte og hustru til Ivar Moe for kr.475. Tinglyst 17.02.1930

 

 

Ivar Moe solgte i 1938 plassen Nyhagen Bnr.15 til sønnene Olaf og Sigmund Moe:

Skjøte på Nyhagen Bnr.15 fra Ivar Moe og hustru Gunvor Moe til sønnene Olaf og Sigmund Moe for kr.400. Tinglyst 02.08.1938

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.15 – Nyhagen - 0 mark 08 øre - Olaf og Sigmund Moe