| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre/Skogen – Gnr.28 Bnr.7

 

 

I 1838 var det tre brukere på tre løpenummer (550, 551, 552) på Gonsholt Søndre:

Gonsholt Søndre - løpenummer 550, Gonsholt Søndre - løpenummer 551, Gonsholt Søndre/Prestejordet - løpenummer 552

 

Gonsholt Søndre - løpenummer 551

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Gonsholt Søndre - løpenummer 551 den 10.09.1873, hvorved indmarken er fraskilt skoven og delt i to deler, Gonsholt Søndre - løpenummer 551b – senere Bnr.5 som Halvor Knudsen bruker og Gonsholt Søndre - løpenummer 551c – senere Bnr.6 som Lars Danielsen bruker. Tinglyst 01.11.1873

Den resterende delen ble Gonsholt Søndre/Skogen - løpenummer 551a – senere Bnr.7.

 

Gonsholt Søndre/Skogen - løpenummer 551a – senere Bnr.7

Skylldelingsforretning avholdt på Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 den 20.09.1888, hvorved utskilt Gonsholt Søndre Bnr.9 og Gonsholt Søndre Bnr.10. Tinglyst 01.11.1888

I 1892 ble Gonsholt Søndre - løpenummer 550a – Bnr.1, Gonsholt Søndre Bnr.4, Gonsholt Søndre Bnr.7, Gonsholt Søndre Bnr.11 og Gonsholt Søndre Bnr.12 sammenføyd som Gonsholt Søndre Bnr.7

 

Matrikkelen 1905

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.7 - Gonsholt Søndre - eier/bruker F M Treschow

 

 

Treschow skilte ut flere eiendommer fra Gonsholt Søndre Bnr.7:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold kraftselskap er utskilt Gonsholt Søndre/Gorningsdammen Bnr.17. Tinglyst 25.09.1920

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 den 03.11.1930, hvorved er utskilt til Haldor Tufte eiendommen Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.19. Tinglyst 07.11.1930

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 den 22.06.1932, hvorved er utskilt til Ole J Øksenholt eiendommen Gonsholt Søndre/en parsell Bnr.20. Tinglyst 18.07.1932

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 den 04.11.1940, hvorved er utskilt Gonsholt Søndre/Rødset-Bekkedalen Bnr.22.

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 den 02.01.1947, hvorved er utskilt Gonsholt Søndre/Solbo Bnr.23 og Gonsholt Søndre/en parsell Bnr.24.

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.7 - Gonsholt søndre - 8 mark 61 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre