| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I PRESTEGÅRDEN ETTER 1814


 

 

Prestegården/Vang Gnr.14 Bnr.6

 

 (Senere adresse: Opdalsveien 197)

 

Vang Bnr.6 ble utskilt fra Solheim Bnr.3 i 1936 til Olav Edvardsen:

Skylldelingsforretning avholt på Solheim Bnr.3 den 02.03.1936, hvorved til Olav E Kløverød er utskilt Vang Bnr.6.

 

Olav og Inga Kløverød skjøtet i 1936 plassen til sin svoger Gunnar Anundsen:

Skjøte fra Ole og Inge Kløverød på Vang Bnr.6 til Gunnar Anundsen og hustru for 100 kr. (datert 18.07.1936)

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1936

 

Gunnar Anundsen f. 1913 fra Siljan giftet seg i 1934 med Lina Solheim f. 1914. Lina sin far, Ole Edvardsen, skilte i 1936 ut plassen Vang Bnr.6 fra Solheim Bnr.3 og solgte den til Gunnar. Gunnar døde i 2002.

 

Barn:

Lillian Anundsen f. 1935

Ingrid Anundsen f. 1937

Solveig Anundsen f. 1943

Bjørn Anundsen f. 1946

Anne Lise Anundsen f. 1951

Ole Gunnar Anundsen f. 1954

 

Familieark