| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Havnerett i Øverbø seterskog Gnr.19 Bnr.37

 

 

Havneretten i Øverbø seterskog Bnr.37 ble i 1918 utskilt fra Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 og solgt fra Nils Olsen Sandbrekkene til Lauritz Hansen Omsland i 1919:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 den 10.06 til 29.06.1918, hvorved er ustkilt Øverbø/Havneret Bnr.37 i Øverbøs seterskog.

Skjøte på Øverbø/Havnerett i Øverbø seterskog Bnr.37 samt Øverbø Bnr.36 fra Nils Olsen Sandbrekkene til Lauritz Hansen Omsland for kr. 5500. Datert 30.12.1918, tinglyst 11.01.1919.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.37 - Havnerett i Øverbø seterskog - 0 mark 05 øre - Lauritz H. Omsland       

 

 

 

Manntall for Øverbø