| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ ETTER 1814


 

Sørbø/Skog Gnr.18 Bnr.6

 

Matrikkelen 1838

Sørbø matrikkelnr. 172 (gammelt matrikkelnummer 161)

Løpenummer 527c – Et Skougstykke – skyld 1 skinn - oppsitter Fossums Jernverk

 

 

Sørbø 1846

Sørbøeskov

Mtr.No 172 Løbe.No. 527c

Drives F. Jernværks eier.

 

 

Sørbø 1865

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0087 001 øvre Sørbøe 527c 0

Merknad: (S/L: 252/28) Et Skovstykke.

 

 

Sørbø/Skog løpenummer 527c - senere Bnr.6 ble i 1886 solgte fra familien Løvenskiold til Treschow:

Skjøte paa Sørbø/Skog løpenummer 527c - senere Bnr.6 fra kammerherrinde Løvenskiold til F W Treschow. Tingl. 01.12.1886

 

Matrikkelen 1905

Sørbø Gnr.18

Bnr.6 – Skog – eier/bruker F W Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sørbø Gnr.18              

Bnr.6 – Skog - 0 mark 91 øre - F. M. Treschow   

 

 

Se manntall for Sørbø