| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Holtemyr Gnr.16 Bnr.12

 

Holtemyr Bnr.12 ble skilt ut fra Holte Bnr.4 i 1918.

 

 

Manntall Holte

 

 

Hans Nilsen Holte skilte i 1918 ut Holtemyr Bnr.12 fra Holte Bnr.4 og solgte den til Peder Nikolaisen Tveiten:

Skyldelingsforretning avholt på Holte Bnr.4 12.04.1918. Tingl. 17.04.1918, hvorved til Peder Tveiten er utskilt Holtemyr Bnr.12.

Skjøte på Holtemyr Bnr.12 fra Hans Nilsen Holte til Peder Nikolaisen Tveiten for kr. 200. Tingl. 15.05.1918

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.12 - Holte, Holtemyr - 0 mark 12 øre - Theodor N. Tveitan