| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


 

Island/Toklev – Gnr.4 Bnr.3

 

Se Toklev før 1814

 

 

Toklev var en plass under Island.

 

Island/Tokleven Bnr. 3 – løpenummer 489c og 490c ble utskilt i 1869:

Skyldelingsforetning avholdt på løpenummer 489 og løpenummer 490 fra 31.05.1869 til 01.06.1869, tingl. 03.08.1869, hvorefter Treschow utskilte, blant annet, plassen Tokleven Bnr.3 løpenummer 489c/490c.

 

Hogstad Kraftanlegg Bnr.27 ble utskilt fra flere bruksnummer, blant annet Bnr.3 i 1920:

Skyldelingsforetning avholdt på Island/ Tokleven Bnr. 3 den 02.09.1920, tinglyst 25.09.1920, hvorefter Treschow utskilte til Vestfold Kraftselskap Island/Hogstad kraftanlegg Bnr.27.

 

 

Manntall for Toklev

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1800 til 1831

 

Knud Siulsen f. ca 1756 var bror av Siul Siulsen Toa u/Island. Knud giftet seg i 1821 med Helge Pedersdatter f. 1754 fra Rød u/Sølland. De døpte barn bosatt på Grorud i 1781 og 1782. Fra 1785 til 1791 døpte de barn bosatt på Kløva. I 1793 og 1797 døpte de barn bosatt på Toa u/Island. De står Toa da de gravla et barn i 1804. Dermed skulle man tro de også var bosatt på Toa i 1801, men der var hans bror Siul Siulsen husmann med Nils Arnesen som inderst. Knud var i alle fall husmann under Island i 1801. Han kom siden til plassen Toklev og sønnen Isach og datteren Kari ble begge konfirmert i 1807 bosatt på Toklev. Så selv om det stod Toa i 1804, tror jeg at de allerede i 1801 bodde på plassen som senere ble kaldt Toklev. Dette er da de første som nevnes på plassen

 

Se Toklev før 1814

 

 

 

Bosatt her fra 1821 til ca 1840

 

Nils Knutsen f. 1797 var sønn av overnevnte Knud Siulsen. Nils giftet seg i 1821 med Berte Jonsdatter f. 1792 fra Austad. De ble bosatt på Toklev u/Island og Nils overtok der som husmann etter sin far. Det er noe usikkert hvor lenge de var på plassen. (En annen fikk kontrakt på Toklev i 1841 ifølge Bakken.) De kom siden til Grorud. Berte døde der i 1862. I 1865 bodde Nils på Grorud hos sønnen Peder som enkemann med føderåd. Nils døde på Grorud i 1871.

 

Barn:

Helvig Nilsdatter f. 1822 d. 1898

Ingeborg Nilsdatter f. 1824 d. 1881

Jon Nilsen f. 1825 d. 1840

Knut Nilsen f. 1827

Peder Nilsen f. 1829

Isak Nilsen f. 1829 d. 1884

Knut Nilsen f. 1832 d. 1832

NN Nilsen f. 1833 d. 1833

Ole Nilsen f. 1834

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1840 til 1882

 

Anders Olsen f. 1800 fra Hjerpeland i Lardal giftet seg i Siljan i 1832 med enken Gjertrud Kittelsdatter f. ca 1786. De døpte et barn bosatt på Grorud i 1835, men kom til Toklev u/Island. De nevnes der i 1846. Gjertrud døde på Toklev i 1862. Anders nevnes også som husmann på Toklev i 1865. Han var da enkemann og hadde hjelp av sin sønn Ole og hans familie. Hans nevnes som blind i 1875. Han bodde da hos sønnen Ole på Toklev. Anders døde på Toklev i 1882.

 

Barn:

Ole Andersen f. 1835 d. 1878

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1859 til 1878 (Maren til 1893)

 

Ole Andersen f. 1835 var sønn av overnevnte Anders Olsen Toklev. Ole giftet seg i 1859 med Ingeborg Jacobsdatter f. 1830 fra Snurren u/Prestegården. De ble bosatt på Toklev. Ingeborg døde på Toklev i 1864. Ole giftet seg 2. gang i 1865 med Maren Knutsdatter f. 1835 fra Godal i Gjerpen. De nevnes sammen med hans far på Toklev i 1865 og i 1875 er Ole leilending og hans far er bosatt hos dem. Ole døde der i 1878. Maren flyttet som enke til Amerika i 1893 sammen med flere av barna.

 

Ole Andersen og Ingeborg Jacobsdatter sine barn:

Anne Gurine Olsdatter f. 1860

Anders Olsen f. 1862

Johannes Olsen f. 1863 d. 1864

 

Ole Andersen og Maren Knudsdatter sine barn:

Kristian Olsen f. 1865

Johannes Olsen f. 1867

Ingeborg Maria Olsdatter f. 1869 d. 1885

Gunelia Olsdatter f. 1870

Maren Olava Olsdatter f. 1872

Ole Olsen f. 1874

Teodor Olsen f. 1877

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1890 til ca 1895

 

Kristian Andersen f. 1862 fra Grorud giftet seg i Sandsvær i 1884 med Karen Petrea Andersdatter f. 1862 fra Sandsvær. De var på Lystjern u/Island fra 1885 til 1889. I 1891 og 1895 døpte de barn bosatt på Toklev u/Island. De overtok Bjørndalen i 1900 og kom siden til Grønli u/Sølland.

 

Se Grønli u/Sølland

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1900/1910 (Olaus døde der i 1934)

 

Olaus Pedersen f. 1854 fra Lardal ble gift med Anne Gunelia Halvorsdatter f. 1869 fra Vanebu i Siljan. De ble bosatt i Siljan og i 1900 og 1910 bodde familien på Toklev u/Island. Olaus døde på Toklev i 1934.

 

Familieark

 

 

 

 

I 1920 ble Toklev Kraftverk skilt ut fra Bnr.1, Bnr.3, Bnr.6 og Bnr.7 på Island. Kraftverket fikk Gnr.4 Bnr. 26. (Skyldelingsforretningen tinglyst 25.09.1920) Toklev ble etter dette ikke lenger en husmannsplass slik den hadde vært.

 

 

 

 

Bosatt her i 1919

 

Johan Hilmar Strandberg f. 1880 og Inga Marie Strandberg f. 1896 døpte et barn i 1919 bosatt på Toklev. Han var smed så han kan ha vært her i forbindelese med byggingen av kraftstasjonen. De er usikkert hvor lenge de bodde på Toklev.

 

Barn:

Hans Henry Strandberg f. 1919

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1920

 

Parelius August Røtnes f. 1889 fra Nordland ble gift med Johanne Margrethe Magnusdatter f. 1882. De kom til Siljan og døpte der et barn på Austad i 1917 og på Toklev i 1921. Parelius ble oppsynsmann på kraftannlegget på Toklev. De er usikkert hvor lenge de bodde der.

 

Barn:

Per Røtnes f. 1917

Kaare Røtnes f. 1921 d. 1921

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1920 til ca 1923

 

Martinius Olsen Baugerød f. 1892 fra Baugerød i Gjerpen ble gift med Karen Kristine Kise f. 1893 fra Kise i Gjerpen. De ble bosatt på Toklev i Siljan og døpte barn der fra 1920 til 1923. Han var anleggsarbeider og var nok her i forbindelese men byggingen av kraftstasjonen. I 1927 var de bosatt på Hogstad. Martinius døde i Siljan i 1958. Karen Kirstine døde der i 1976.

 

Barn:

Minda Kristine Baugerød f. 1919

Gunhild Baugerød f. 1921

Trygve Baugerød f. 1923

Solveig Baugerød f. 1927

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1920

 

Peder Jonas Bergman f. 1870 fra Sverige var gift med Wilhelmina f. 1867 i Fredrikstad. I 1910 bodde familien i Utne i Tune i Østfold. Han stod der som Jonas Bergmann og jobbet som "lændsearbeider". Da datteren Ester Marie giftet seg i Siljan i 1920 nevnes hun som hjemmeværende datter på Toklev. Hennes far nevnes som anleggsarbeider. Familien har nok da kommet til Siljan, der han jobbet som anleggsarbeider ved Toklev kraftverk. Det er uvisst hvor lenge de bodde der.

 

Barn:

Ester Marie Bergman f. 1899

Leandra Wilhelmina Bergman f. 1902

Jonas Bergman f. 1904

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1921

 

Paul Ivar Johnsen f. 1900 fra Østre Aker kom til Siljan som anleggsarbeider. Han jobbet nok med kraftstasjonen. Han giftet seg i Siljan i 1921 med Petra Kristine Vilhelmine Nordland f. 1903. Hun var født i Øyestad i Aust Agder, men familien kom til Siljan. De døpte i 1921 et barn bosatt på Toklev. Det er uvisst hvor lenge de bodde der.

 

Barn:

Alfhild Margaret Johnsen f. 1921

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1922

 

Arne Berntsen Bråten f. 1895 var uekte født i Grue. Han kom til Siljan og nevnes som anleggsarbeider. Jobbet nok da med Toklev kraftstasjon. Arne giftet seg i Siljan i 1920 med Ester Marie Bergman f. 1899. Hun var født i Kristiania, men bodde med sine foreldre i Utne i Tune i 1910. Da hun giftet seg i 1920 nevnes hun som hjemmeværende datter på Toklev. Hennes far nevnes som anleggsarbeider, så også han jobbet på Toklev med kraftstasjonen. Det er uvisst hvor lenge de bodde her.

 

Barn:

Edvald Berntsen Bråten f. 1922

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1923 (Det er usikkert hvor lenge de bodde på Toklev)

 

Ingvald Martini f. 1895 fra Skien giftet seg i Siljan i 1918 med Borghild Solberg f. 1895 fra Torsholtsaga. De døpte et barn på Haugen u/Høiseth i 1919. I 1923 døpte de et barn bosatt på Toklev u/Island men det er usikkert hvor lenge de bodde der. De flyttet til Buskerud og Ingvald døde der i 1971. Borghild døde i 1993.

 

Barn:

Karl Martini f. 1919

Elias Martini f. 1923

Rigmor Martini f. 1934

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1923 (Det er usikkert hvor lenge de bodde på Toklev)

 

Johannes Efraim Olsen f. 1892 fra Søndre Odalen kom til Siljan som anleggsarbeider. Han giftet seg i 1918 med Anne Olavsdatter f. 1889 fra Rauland. Han bodde i Siljan og var anleggsarbeider og hun var tjenestepike i Siljan da de giftet seg. Han kom nok hit som anleggsarbeider i forbindelse med Toklev kraftverk. Han nevnes som anleggsarbeider og bodde på Bonndalen ved dåpen til datteren i 1917. Han bodde på Toklev og var skogsarbeider ved dåpen til sønnen i 1923. De er uvisst hvor lenge de bodde i Siljan.

 

Barn:

Vivni Marie Olsen f. 1917

Kåre Olsen f. 1923

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her rundt 1925

 

Elias Lygre f. 1884 kom fra Lygre i Lindås i Hordaland. Elias bodde i Bergen som ungkar i 1910, men ble siden gift med Ingeborg Olesdatter Moe f. 1899. De kom til Siljan der Elias ble maskinmester på Toklev kraftverk. De døpte barn bosatt på Toklev i 1923 og 1926. Elias døde i Siljan i 1956. Ingeborg døde på Vikøy i Kvam i Hordaland i 1984.

 

Barn:

Helena Lygre f. 1923

Ingvald Olav Lygre f. 1926

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1927 til 1933

 

Sigurd Nossen f. 1893 fra Sannidal var gift med Anne Margrethe Haugen f. 1902. De døpte barn bosatt på Toklev fra 1927 til 1933. Sigurd nevnes som skogsbetjent.

 

Barn:

Gerd Nossen f. 1927

Reidun Nossen f. 1929

Oddrun Nossen f. 1930

Sverre Nossen f. 1933

 

Familieark

 

 

 

Bosatt på Toklev

 

Harald Allum f. 1914 i Lardal ble gift med Ranveig Allum f. 1919. De kom til Toklev i Siljan. Harald døde i 1982. Ranveig i 2000.

 

Barn:

Reidar Allum f. 1939

Leif Allum f. 1942

Tore Allum

 

Familieark