| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I PRESTEGÅRDEN ETTER 1814


 

 

Prestegården/Ekli Gnr.14 Bnr.4

 

(Senere adresse: Opdalsveien 187)

 

Ekli Bnr.4 ble i 1915 utskilt fra Prestegården Bnr.1 og 2 til Hans Sigurdsen:

Skylldelingsforetning avholt 30.06 og tingl. 14.07.1915, hvorved er utskilt Ekli Bnr.4 til Hans Sigurdsen.

Hans Sigurdsen kjøpte Ekli Bnr.4 i 1915:

Skjøte fra Kirkedepartementet til Hans Sigurdsen på Ekli Bnr.4 (pluss en del nevnte betingelse) for 3000 kr. (datert 17.12.1915, tingl. 19.01.1916)

 

Matrikkelutkast 1950

Slemdal prestegård Gnr.14

Bnr.4 - Ekli - 1 mark 40 øre - Hans Sigurdsen

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1915 til 1962

 

Hans Sigurdsen f. 1881 fra Kamperhaug u/Høiseth reiste til Amerika i 1904 der han overtok en farm etter sin bror som var død. Han reiste hjem igjen etter 6 år i Amerika. Han giftet seg i 1912 med Anna Dortea Olsdatter f. 1882 fra Nøklegård i Gjerpen. Gården Ekli Bnr.4 ble i 1915 utskilt fra Prestegården Bnr.1 og 2 til Hans Sigurdsen som kjøpte gården. De døde begge i 1962 og sønnen Olav overtok gården Ekli.

 

Barn:

Ingebjørg Dortea Ekli f. 1913 d. 1984

Olav Ekli f. 1917 d. 1993

Ivar Ekli f. 1922 d. 1997

Sverre Ekli f. 1925 d. 2006

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1962 til 1993

 

Olav Ekli f. 1917 var sønn av Hans Sigurdsen og overtok plassen etter i 1962. Olav døde i 1993.

 

Se under hans far