| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Fostvedt Gnr.17 Bnr.25

 

 

Eiendommen Torsholt/Fostvedt Bnr.25 ble i 1949 utskilt av Treschow fra Torsholt/Saga Bnr.6 til Gustav Gulliksen:

Skylddelingsforretning avholt den 01.11.1949 på Torsholt/Saga Bnr.6, hvorved utskilt Torsholt/Evju Bnr.24 til Kristian Bøe og Torsholt/Fostvedt Bnr.25 til Gustav Gulliksen.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17           

Bnr.25 – Fostvedt - 0 mark 02 øre - F. M. Treschow

 

Treschow solgte i 1957 eiendommen Torsholt/Fostvedt Bnr.25 til enken etter Gustav Gulliksen, Ingeborg Gulliksen Dåpan:

Skjøte på Torsholt/Fostvedt Bnr.25 fra Treschow til Ingeborg Gulliksen Dåpan f. 25.10.1898 for kr. 275. datert 13.02.1957

 

 

 

 

Bosatt her fra 1949

 

Gustav Gulliksen f. 1890 og Ingeborg Josefine Larsdatter f. 1898 brukte fra 1949 eiendommen Torsholt/Fostvedt Bnr.25. Gustav døde i 1954 og Ingeborg kjøpte i 1957 eiendommen av Treschow. Hun døde i 1976.

 

Se Torsholt/Saga Bnr.6