| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland (en parsell) - Gnr.1 Bnr.26

 

 

 

Treschow skilte i 1921 ut Sølland (en parsell) Bnr.26 fra Sølland Bnr.8 og solgte den til Peder Jacobsen Sølland:

Skyldelingsforretning avholdt 12. okt 1921 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow til Peder J Sølland utskilte Sølland (En parsell) Bnr.26. Tingl. 12.10.1921

Skjøte på Sølland (en parsell) Bnr.26 fra Treschow til Peder Jacobsen Sølland for kr. 624. Tingl. 13.02.1924

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sølland Gnr.1

En parsell Bnr.26 - Peder Jacobsen Søland