| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre – Gnr.28 Bnr.4

 

 

I 1838 var det tre brukere på tre løpenummer (550, 551, 552) på Gonsholt Søndre:

Gonsholt Søndre - løpenummer 550, Gonsholt Søndre - løpenummer 551, Gonsholt Søndre/Prestejordet - løpenummer 552

 

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Gonsholt Søndre - løpenummer 550 den 08.09.1873, hvorved utskilt Gonsholt Søndre/indmarken (Nistua) - løpenummer 550d – senere Bnr.4. Tinglyst 01.11.1873

(Den resterende delen ble Gonsholt Søndre/skogen - løpenummer 550a – senere Bnr.1)

 

Gonsholt Søndre/indmarken (Nistua) - løpenummer 550d – senere Bnr.4.

Sammenføyd i 1880 med Gonsholt Søndre/halvdelen av indmarken - løpenummer 551b – senere Bnr.5 og Gonsholt Søndre - løpenummer 551c – senere Bnr.6 som Gonsholt Søndre/indmarken (Nistua) - løpenummer 550d – senere Bnr.4. Tinglyst 04.08.1880

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmarken – Bnr.4 den 20.09.1888, hvorved utskilt Gonsholt Søndre/ Søre (Skobba) – Bnr.9 og Gonsholt Søndre/Nistua – Bnr.10

I 1892 ble Gonsholt Søndre - løpenummer 550a – Bnr.1, Gonsholt Søndre Bnr.4, Gonsholt Søndre Bnr.7, Gonsholt Søndre Bnr.11 og Gonsholt Søndre Bnr.12 sammenføyd som Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre