| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I VIKEN ETTER 1814


 

Viken/Tangen – Gnr.25 Bnr.3

 

Se Tangen u/Austad

 

 

Viken/Tangen – løpenummer 544c og 545d - senere Bnr.3 ble i 1873 utskilt fra Viken – løpenummer 544 og Viken - løpenummer 545:

Skyldelingsforretning avholt på Viken – løpenummer 544 – senere Bnr.1 den 09.09.1873, hvorved utskilt blant annet (halvdelen av) Viken/Tangen – løpenummer 544c - senere Bnr.3. Datert 15.10.1873, tinglyst 01.11.1873

Skyldelingsforretning avholt på Viken – løpenummer 545 – senere Bnr.4 den 09.10.1873, hvorved utskilt blant annet (halvdelen av) Viken/Tangen – løpenummer 545d- senere Bnr.3. Tinglyst 01.11.1873. 

 

Siljan 1875 – Viken/Tangen – løpenummer 544c, 545d

Jens Hansen f. 1813 – husfader – husleier – forskjellig arbeid

Anne Jacobsdatter f. 1804 – kone

Ole Halvorsen (f.1845) nevnes i tellingen i 1891 som bruker på Tangen Bnr.3 under Sortedal. De nevnes også som brukere av Tangen Bnr.3 under Viken. Disse brukene ble brukt sammen. (Se Sortedal/Tangen Bnr.3)

Skyldelingsforretning avholt på Viken/Tangen Bnr.3 den 02.09.1920, hvorved utskilt Viken/Gorningdammen Bnr.9 til Vestfold kraftselskap. Tinglyst 25.09.1920

 

 

Matrikkelen 1905

Viken Gnr.25

Bnr.3 - Tangen - eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelutkast 1950

Viken Gnr.25

Bnr.3 - Tangen - 0 mark 13 øre - F. M. Treschow

 

 

Manntall for Viken

 

 

 

Bosatt her se Tangen u/Austad