| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø Gnr.19 Bnr.11

 

 

Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 ble sammen med Øverbø/Sandbrekke - løpenummer 532f - senere Bnr.12 utskilt fra Øverbø - løpenummer 532a– senere Bnr.7 i 1859:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532a– senere Bnr.7 den 4, 5, 11 og 12.11.1858, tinglyst 14.02.1859, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.11 og Øverbø/Sandbrekke - løpenummer 532f - senere Bnr.12

 

Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 ble samtidig solgte fra Peder Pedersen (Limi) til Rollef Amundsen:

Skjøte på Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 fra Peder Pedersen til Rollef Amundsen for 199 spd. med forbehold av Ole Hansens rett til utholgst av et jordstykke, Isak Hagens rett til en del av plassen Hagen og havnegang for Ole Tygesen. Datert 10.02.1859, tingl. 14.02.1859

 

Øverbø/Røirmyrstykke - løpenummer 532g- senere Bnr.13 ble i 1860 utskilt fra Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 den 16.07.1860, tingl. 18.07.1860 hvorved er utskilt Øverbø/Røirmyrstykke - løpenummer 532g- senere Bnr.13

 

Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 ble i 1860 solgte fra Rollef Amundsen til Ole Johnsen:

Skjøte på Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 fra Rollef Amundsen til Ole Johnsen for 1210 spd. Datert 15.02.1860, tinglyst 19.07.1860

 

Øverbø - løpenummer 532i – senere Bnr.14 ble i 1861 utskilt fra Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 den 19.08.1861, tinglyst 04.03.1863, hvorved er ustkilt Øverbø - løpenummer 532i – senere Bnr.14.

 

Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 ble i 1863 solgte Ole Johnsen til Solve Olsen:

Skjøte på Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 fra Ole Johnsen til Solve Olsen for 800 spd. Datert 12.01.1863, tinglyst 16.02.1863

 

Øverbø/Skog - løpenummer 532h - senere Bnr.15 ble i 1865 utskilt fra Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 den 23.06.1865, tingl. 25.08.1865, hvorved er utskilt Øverbø/Skog - løpenummer 532h - senere Bnr.15

 

Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 ble i 1885 solgte Solve Olsen Øverbøs enke til medarving Ole Peter Solvesen:

Skjøte på Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 med flere eiendommer og halvparten av et møllebruk samt løsøre fra Solve Olsen Øverbøs enke og arvinger til medarving Ole Peter Solvesen for 20 000. Datert 28.07.1885, 01.08.1885

 

 

Matrikkelen 1905

Øverbø Gnr.19

Bnr.11 - Øverbø - eier/bruker Peter S Øverbø

 

 

Øverbø Bnr.11 ble i 1923 sammenføyd med Øverbø Bnr.4 som Øverbø Bnr.4:

Begjæring om sammenføyning av Øverbø Bnr.4 med Øverbø Bnr.11 fra Petter S Øverbø osv, datert 12.05.1923

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1859 til 1860

 

Rollef Anundsen f. 1832 fra Moen i Sauherad flyttet til Siljan i 1857 for å kjøpe en del av Øverbø. Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 ble utskilt i 1859 og Rollef kjøpte denne plassen av Peder Pedersen (Limi). Rollef solgte i 1860 Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 til Ole Johnsen.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt (Nevnt)/Bruker her fra 1860 til 1863

 

Det var nok Ole Jonsen f. 1808 på Skilbred som kjøpte Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 i 1860 og som solgte den igjen i 1863 til Solve Olsen.

 

Se Skilbred

 

 

 

Bosatt (Nevnt)/Bruker her fra 1863 til 1885

 

Solve Olsen f. 1828 var gift med Inger Marie Knutsdatter f. 1830. Solve kjøpte i 1863 Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 av Ole Jonsen. Han døde i 1885. Enken og arvingene solgte Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 samme året til sønnen (Ole) Petter Solvesen.

 

Se Øverbø Bnr.4

 

 

 

Bosatt (Nevnt)/Bruker her fra 1885 til 1923

 

(Ole) Petter Solvesen f. 1858 var sønn av overnevnte Solve Olsen og gift med Andrine Gunelia Nilsdatter f. 1856. Hans mor og arvingene etter hans far solgte i 1885 solgte Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 til Petter. Han nevnes som eier der i 1950.

 

Se Øverbø Bnr.4

 

 

Øverbø Bnr.11 ble i 1923 sammenføyd med Øverbø Bnr.4 som Øverbø Bnr.4