| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORMODSRØD ETTER 1814

 


  

Tormodsrød/Skaustad – Gnr.2 Bnr.7

 

 

(Senere andresse Rustadveien 250)

 

 

Tormodsrød/Skaustad Bnr.7 ble utskilt fra Tormodsrød Bnr.2 ved en skyldelingsforretning i 1937. Plassen var da eid av Einar Tormodsrød og han solgte plassen til Hans Anundsen Rønningen:

Skyldelingsforretning avholdt på Tormodsrød Bnr.2 den 25.05.1937, hvorved Einar Olsen utskilte Tormodsrød/Skaustad Bnr.7.

Skjøte på Tormodsrød/Skaustad Bnr.7 fra Einar O Tormodsrød f. 13.02.1902 og hustru Hanna f. 25.08.1909 til Hans A Rønningen f. 19.03.1900 for kr. 750 med rett for selger til å ha 2 grinder over Bnr.7 vei over Bnr.2, gjerdeplikt. Datert 04.10.1937

 

 

 

Matrikkelutkast 1950:
Gnr. 2 Tormodsrød 
Bnr.7 Skaustad - Hans A. Rønningen

 

 

 

Bosatt her fra 1937

 

Hans Anundsen Rønningen f. 1900 fra Rønningen u/Mo i Gjerpen giftet seg i Siljan i 1927 med Gunvor Hansdatter f. 1903. De kjøpte plassen Skaustad av Einar Tormodsrød i 1937. Hans døde i 1987 og Gunvor i 1990.

 

Barn:

Arne Rønningen f. 1928 d. 2005

Anne Helvig Rønningen f. 1930

Signe Rønningen f. 1931

 

Familieark