| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Gurholtåsen Gnr.19 Bnr.68

 

 

Øverbø/Gurholtåsen Bnr.68 ble utskilt fra Øverbø/Aasen Bnr.17 i 1948 og solgt i 1950 fra Hans Oluf Gulliksen Aasen til sønnen (Hans) Olav Aasen:

Medelelse om at skylldelingsforretning er utført av utskiftingsretting i møte 19.10.1948, hvorved Øverbø/Gurholtsåsen Bnr.68 er ustkilt fra Øverbø/Aasen Bnr.17.

Skjøte på Øverbø/Gurholtåsen Bnr.68 og Øverbø Bnr.61 fra Hans Aasen f. 22.02.1887 til sønn Olav Aasen f. 04.05.1920 for kr. 12000. Datert 04.09.1950.

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.68 – Gurholtåsen - 1 mark 23 øre - Olav Aasen             

 

 

 

Manntall for Øverbø