| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland/Haug - Gnr.1 Bnr.29

 

 

(Senere adresse Rustadveien 112)

 

 

 

1 1937 ble Sølland/Haug Bnr.29 fraskilt fra Sølland/Rød Nordre Bnr.18. Ole J. Holtsdalen eide på denne tiden Sølland/Rød Nordre Bnr.18. Han solgte plassen til Olaf Grønland:

Skyldelingsforretning avholdt 3. april 1937 på Sølland/Rød Nordre Bnr.18, hvorved Ole J Holtsdalen utskilte Sølland/Haug Bnr.29. Tinglyst 18.06.1937

Skjøte på Sølland/Haug Bnr.29 fra Ole Holtsdalen f. 07.02.1904 til Olaf G Grønland f. 21.11.1910 for kr. 150. Datert 31.07.1937

 

Olaf Grønland solgte plassen i 1943 til Sverre Kristoffer Pedersen Åsen:

Skjøte på Sølland/Haug Bnr.29 fra Olaf G Grønland f. 21.11.1910 til svogeren Sverre Åsen f. 06.01.1912 for kr. 4000. Datert 27.01.1943

 

 

Matrikkelutkast 1950
Sølland Gnr.1
Bnr.29 - Haug - Sverre Åsen

 

 

 

 

Bosatt her fra 1937

 

Olaf Grønland f. 1910 fra Grønland i Siljan ble gift med Erna Irene Saga f. 1917 fra Saga u/Tveitan. Olaf kjøpte i 1937 plassen Haug u/Sølland Gnr.1 Bnr.29 av Ole J. Holtsdalen. Han solgte plassen videre i 1943 til sin svoger Sverre Åsen. Han døde i 1963 og Erna Irene i 2006.

 

Barn:

Magne Odmund Grønland f. 1937

Magnhild Grønland f. 1939

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1943

 

Sverre Kristoffer Pedersen f. 1912 var gift med Signe Dortea Grønland f. 1912. Han var svoger til overnevnte Olaf Grønland og kjøpte plassen Haug av han i 1943.

 

Se under hennes far