| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRORUD ETTER 1814

 


 

Grorud/Årum Gnr.5 Bnr.6

 

 

Årum var en plass under Grorud og hadde samme eier som Grorud. (Treschow fra 1835)

 

(Senere adresse: Grorudveien 769)

 

 

Grorud/Aarum Bnr.6 – løpenummer 492f ble skilt fra Grorud Bnr.1 - løpenummer 492 i 1869:

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud løpenummer 492 den 20. og 21. juli og tinglyst 03.08.1869, hvorved følgende pladsen ble utskilt: Larønningen eller Grorudpladsen løpenummer 492b, Steendalen løpenummer 492c – bruges av Ole Pedersen, Steendalen løpenummer 492d – bruges av Torsten Torstensen, Hakkhaug løpenummer 492e, Aarum løpenummer 492f, Kollen løpenummer 492g.

 

Grorud/Koldsvand Bnr.10 ble skilt ut fra flere bruksnummer på Grorud, blant annet Bnr.6, i 1920:

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud Bnr.6 den 08.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Grorud/Koldsvand Bnr.10. Tingl. 25.09.1920

 

Grorud/Mykle-vannfald og Sporvandsdam Bnr.11 ble skilt ut fra flere bruksnummer på Grorud, blant annet Bnr.6, i 1920:

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud Bnr.6 den 08.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Grorud/Mykle-vannfald og Sporvandsdam Bnr.11. Tingl. 25.09.1920

 

 

 

Manntall for Årum

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1820 til 1845

 

Rollef Pedersen f. 1778 var sønn av Peder Rollefsen Hogstad Nedre. Rollef giftet seg 1. gang i 1802 med Gunild Nilsdatter f. 1776 fra Vanebu. De bodde på Hogstad, men flyttet siden til Aarum. De kom dit ca 1820. Gunild døde der i 1827. Rollef giftet seg 2. gang i 1835 med enken på Aarum, Birthe Larsdatter f. ca 1807. Birthe døde på Aarum i 1845.

 

Se Hogstad Nedre for 1814

 

 

 

 

Bosatt her fra 1843

 

Torsten Larsen f. 1792 fra Lardal fikk et uekte barn i Lardal i 1815 med Kari Eriksdatter f. 1785 fra Lardal. Torstein giftet seg 1. gang i Lardal i 1829 med enken Margrethe Nilsdatter f. 1781 fra Lardal. Hun døde før 1844, for da giftet Torsten seg 2. gang i Lardal med enken Marte Marie Olsdatter f. 1815, også fra Lardal. De kom til Siljan i 1845. Torsten ble der husmann på Årum u/Grorud. Han fikk festeseddel på plassen i 1843, så han bodde nok der før de giftet seg. Han nevnes på Årum i 1846. Da ser vi hans mor bosatt hos dem som føderådsenke. Hans bror, enkemannen Ole Larsen, var også var bosatt der. Hans mor døde der i 1846. Marte Marie døde på Årum i 1848.

 

Torsten Larsen og Kari Eriksdatter uekte barn:

Elisabeth Torstensdatter f. 1815

 

Torsten Larsen og Marte Marie Olsdatter sine barn:

Maren Helene Torstensdatter f. 1845

Lars Torstensen f. 1847 d. 1847

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1850 til 1872

 

Ole Sigurdsen f. 1823 fra Luksefjeld i Gjerpen giftet seg 1. gang i Siljan i 1848 med Anne Olsdatter f. 1818 fra Dammyra u/Island. De døpte et barn bosatt på Setert u/Island i 1848, før der fra 1850 nevnes på Årum u/Grorud. De nevnes der som husmenn i 1865. Anne døde på Årum i 1866. Ole giftet seg på nytt i Siljan i 1868 med Gunhild Olsdatter f. 1842 fra Sauherad. Ole og Gunhild reiste til Amerika med 5 barn i 1872.

 

Ole Sigurdsen og Anne Olsdatter sine barn:

Gunhild Marie Olsdatter f. 1848 d. 1879

Ole Olsen f. 1850 d. 1934

Sigurd Olsen f. 1852

Lars Olsen f. 1854

Kristian Olsen f. 1856

Martin Olsen f. 1858

Anne Kristine Olsdatter f. 1861

Elise Karine Olsdatter f. 1863

 

Ole Sigurdsen og Gunhild Olsdatter sine barn:

Karen Dortea Olsdatter f. 1867

Anders Oluf Olsen f. 1869

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1856

 

Anund Dyresen f. 1831 og Karen Olsdatter f. 1828 nevnes på Dammyra u/Island, men da de døpte sønnen Ole i 1856, var de bosatt på Årum.

 

Se Dammyra u/Island

 

 

 

Bosatt her fra 1873 til 1875

 

Johannes Jonsen f. 1849 fra Toa u/Island giftet seg 1. gang i Sandsvær i 1871 med Maren Andrine Timandsdatter f. 1849 fra Sandsvær. De fikk et dødfødt pikebarn i Sandsvær 1871. Dette var før de giftet seg. De flyttet fra Sandsvær til Siljan i 1873 og bodde da en liten stund på Årum u/Grurholt. De døpte et barn bosatt der i 1873. De flyttet så tilbake til Sandsvær og bodde  i Arkoset under Gåserud fra 1875 til 1878. Hans far hadde også brukt denne plassen. Maren Andrine døde der i 1878. Johannes kom så tilbake til Siljan giftet seg der for 2. gang i 1880 med Karen Helene Hansdatter f. 1838 fra Sandsvær. De ble igjen bosatt på Årum u/Grorud og døpte et barn bosatt der i 1881. Familien reiste til Amerika med 2 barn i 1884.

 

Johannes Jonsen og Maren Andrine Timandsdatter sine barn:

NN Johannesdatter f. 1871 d. 1871

Johan Johannesen f. 1873

 

Johannes Jonsen og Karen Helene Hansdatter sine barn:

Maren Andrine Johannesdatter f. 1881

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1875 til ca 1880

 

Halvor Rønniksen f. 1838 fra Slettekollen u/Sølland giftet seg i 1875 med Anne Kristine Olsdatter f. 1853 fra Kongsberg. De ble bosatt på Årum. Hennes far døde hos dem på Årum i 1878. Fra 1881 nevnes de på Tormodsrønningen.

 

Se Rønningen u/Tormodsrød

 

 

 

Bosatt her fra 1880 til 1884

 

Se overnevnte Johannes Jonsen

 

 

 

Bosatt her fra ca 1885 til 1891

 

Anders Pedersen f. 1853 i Øvre Eiker giftet seg med Karoline Olava Arnesdatter f. 1866 fra Gran i Sandsvær. Anders var skogsbetjent og familien bodde på Årum u/Grorud i Siljan fra ca 1884 til 1891. De flyttet til Øvre Eiker og nevnes der på gården Kortvedt i 1900 og 1910 tellingen.

 

Barn:

Peder Andersen f. 1884

Berta Sørine Andersdatter f. 1886

Arne Andersen f. 1887

Ingeborg Andersdatter f. 1890

Magnhild Andersdatter f. 1892

Alvhild Andersdatter f. 1901

Kåre Andersen f. 1904

 

Familieark