| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ENGELSTAD ETTER 1814


 

Engelstad/Skogheim Gnr.21 Bnr.8

 

 

Ingvald Pedersen skilte i 1933 ut Engelstad/Skogheim Bnr.8 til Ole Nikolaisen Tveiten fra Engelstad/Søndre Bnr.3:

Skylldelingsforretning avholdt på Engelstad/Søndre Bnr.3 den 06.06.1933, hvorved til Ole N Tveiten er utskilt Engelstad/Skogheim Bnr.8. Tinglyst 12.06.1933

 

 

Matrikkelutkast 1950

Engelstad Gnr.21

Bnr.8 - Skogheim-0 mark 08 øre - Ingvald P. Engelstad

 

 

Ps. Ole Tveiten kjøpte eiendommen Engelstad/Skogheim Bnr.8 i 1977 og Ole sin sønn, Hans Jacob Tveiten, overtok eiendommen fra sin far senere i 1977.

 

 

 

Manntall for Engelstad