| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Flata Gnr.17 Bnr.30

 

Senere adresse: Sentrumsveien 20

 

 

Eiendommen Torsholt/Flata Bnr.30 ble utskilt fra Torsholt Bnr.6:

Skylldelingsforretning avholdt 07.10.1952, hvorved eiendommen Torsholt/Flata Bnr.30 ble utskilt fra Torsholt Bnr.6.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                      

Bnr.30 – Flata - 0 mark 02 øre - F. M. Treschow

 

Eiendommen Torsholt/Flata Bnr.30 ble solgt fra Treschow til Skien Telefonforening i 1953:

Skjøte på Torsholt/Flata Bnr.30 fra F W Treschow til Skien Telefonforening for kr. 400. datert 04.08.1953