| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland (en parsell) - Gnr.1 Bnr.27

 

 

 

 

Treschow skilte i 1921 ut Sølland (en parsell) Bnr.27 fra Sølland Bnr.8 og solgte den til Jacob Olsen Sølland:

Skyldelingsforretning avholdt 12. okt 1921 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow til Jacob O Sølland utskilte Sølland (En parsell) Bnr.27. Tingl. 12.10.1921

Skjøte på Sølland (en parsell) Bnr.27 fra Treschow til Jacob O Sølland for kr. 189.60. Tingl. 13.02.1924

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sølland Gnr.1

En parsell Bnr.26 - Jakob O. Søland