| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland/Østby - Gnr.1 Bnr.28

 

 

(Senere adresse: Oppdalsveien 615)

 

Jacob Olsen Sølland skilte i 1927 ut Sølland/Østby Bnr.28 fra Sølland Bnr.15 til Ole Jacobsen Vestby:

Skyldelingsforretning avholdt 13. des 1927 på Sølland Bnr.15 hvorved Jacob Olsen Sølland til Ole J Vestbye utskilte Sølland/Østby Bnr.28. Tingl. 21.12.1927

 

Av en eller annen grunn er det svigersønnen og datteren til Jacob Olsen Sølland, Kristian Olsen og Karoline Jacobsdatter, som solgte plassen til Ole Jacobsen Vestby i 1932:

Skjøte på Sølland/Østby Bnr.28 fra Kristian Gonsholt og hustru Karloline Jacobsen Gonsholt Sølland til landhandler Ole J Rød Vestby for kr. 325. Tingl. 01.04.1932

 

 

Matrikkelutkast 1950 
Sølland Gnr.1
Østbye Bnr.28 - Ole J. Rød Vestby