| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SKILBRED ETTER 1814


 

 

Skilbred/Friborg Gnr.12 Bnr.8

 

 

Skylldelingsforretning avholt 12.11.1927 på Skilbred Bnr.3, hvorved til Johan J Skilbred er utskilt Friborg Bnr.8.

Makeskifteskjøte fra Anton J Skilbred og hustru Othilde til Johan J Skilbred av Friborg Bnr.8. Datert 22.03.1930, tingl. 28.03.1930

 

Friborg Bnr.8, Friborg Bnr.9 ble drevet som et bruk.og muligens Friborg Bnr.7 ble drevet som et bruk.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Skjelbrei Gnr.12

Bnr.8 - Friborg - 0 mark 37 øre - Johan J. Skjelbred

 

 

 

Bruker/Bosatt her fra 1927

 

Johan Jonsen (Skilbred) f. 1882 var sønn av Jon Olsen Skilbred og ble eier av Friborg Bnr.8 og Bnr.9. Johan bygde opp denne delen av Skilbred. Han var ugift og døde i 1977.

 

Se under hans far

 

 

 

Bruker/Bosatt her fra 1960

 

Kåre Skilbred f. 1921 var sønn av Anton Jonsen Skilbred Nordre. Kåre giftet seg i 1946 med Åse Margaret Jacobsen f. 1922 fra Sandefjord. Kåre overtok "nye" Friborg etter Johan Jonsen Skilbred i 1960. Johan eide Friborg Bnr.8 og Friborg Bnr.9 så det var nok dette Kåre da overtok. Alle tre Friborg delen ble drevet sammen, trolig også Bnr.7. Åse Margaret døde i 1979 og Kåre i 1997.

 

Barn:

Kari Gro Skilbred f. 1947

Svein Åge Skilbred f. 1948

 

Familieark