| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/Landhandel – Gnr.31 Bnr.29

 

Senere adresse Lakksjøveien 75

 

Kiste Søndre/Landhandel Bnr.29 ble utskilt i 1925 og solgte fra Arne og Ole Kiste til Tor Berg:

Skylldelingsforretning avholdt på Kiste Søndre/Nordre Bnr.21 den 07.07.1925, hvorved til Tor Berg er utskilt eiendommen Kiste Søndre/Landhandel Bnr.29. Tinglyst 15.07.1925

Skjøte på eiendommen Kiste Søndre/Landhandel Bnr.29 fra Arne og Ole Kiste til Tor Berg for kr. 8000. Datert 23.09.1925, tinglyst 14.10.1925

 

Eiendommen ble solgt på auksjon til Nils J Bakken i 1940:

Auksjonskjøte på Kiste Søndre/Landhandel Bnr.29 til Nils J Bakkene f. 26.06.1905 for kr. 3500. Datert 27.05.1940

 

Eiendommen ble solgt fra Nils J Bakken til ”Kiste Landhandel, Nils Bakkene a/s” i 1940:

Skjøte på eiendommen Kiste Søndre/Landhandel Bnr.29 fra Nils J Bakkene til ”Kiste Landhandel, Nils Bakkene a/s” for kr. 8500. Datert 28.09.1941

 

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.29 - Kiste Landhandel - 0 mark 04 øre - Kiste Landhandel 

 

 

Eiendommen ble solgt fra ”Kiste Landhandel, Nils Bakkene a/s” til Trygve Nordkvelle i 1953:

Skjøte på eiendommen Kiste Søndre/Landhandel Bnr.29 fraKiste Landhandel, Nils Bakkene a/s” til Trygve Nordkvelle f. 11.04.1908 for kr. 6000. Datert 26.05.1953

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1925 til før 1940

 

En Tor Berg kjøpte Kiste Søndre/Landhandel Bnr.29 i 1925. (Kiste Søndre/Landhandel Bnr.29 ble utskilt i 1925 og solgte fra Arne og Ole Kiste til Tor Berg). Dette var trolig Tor Berg f. 1898 i Bamble. Hans far het Gunner og hans mor kom fra Hitterød i Eidanger. I panteboka nevnes en obligasjon fra 1928 fra Ingeborg og Tor Berg til Gunnar Berg i Bamble. Dermed var det trolig denne Tor Berg som nevnes hos familien i 1910 på Krabberødstrand i Bamble som kom til Kiste? De skrev seg alle som Berg i folketellingen. I 1930 ble det erklært tvangssalg av Kiste Søndre/Landhandel Bnr.29. Eiendommen ble solgt på auksjon til Nils J Bakken i 1940.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1940 til 1953

 

Nils Johansen f. 1898 var født på Bakkane i Siljan giftet seg i 1925 med Hulda Elise Bernhardsdatter f. 1897 fra Hedrum. Nils ble senere postbud og brukte navnet Nils Vindstad. Eiendommen Austad/Vindstad Bnr.31 ble i 1936 utskilt fra Austad/Skolejordet Bnr.23 og solgte fra Jacob Austad til Nils. I 1940 kjøpte Nils eiendommen Kiste Søndre/Landhandel Bnr.29. og drev nok der landhandel en periode. Han opprettet dette som et firma for i 1941 solgte han plassen til ”Kiste Landhandel, Nils Bakkene a/s”. Disse solgte i 1953 Kiste Søndre/Landhandel Bnr.29 til Trygve Nordkvelle. Hulda Elise døde i 1979 og samme året overtok sønnen Birger Ingold eiendommen Austad/Vindstad Bnr.31. Nils døde i 1984.

 

Se Vinstad Bnr.31 u/Austad

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1953

 

Trygve Olsen Nordkvelde f. 1908 var fra Nordkvelde Mellem i Hedrum. Trygve kjøpte eiendommen på Nordkvelde Mellom Bnr.6 og 7 i Hedrum av faren, men flyttet til Siljan der han drev forretning i Siljan. Trygve var ugift. Eiendommen Kiste Søndre/Landhandel Bnr.29 ble solgt fra "Kiste Landhandel, Nils Bakkene a/s" til Trygve Nordkvelle i 1953. Han solgte eiendommen på Nordkvelde til sin bror Sigurd i 1960 årene. Trygve døde i 1979.

 

Familieark