| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SKILBRED ETTER 1814


 

Skilbred/Friborg Gnr.12 Bnr.9

 

 

 

Skylldelingsforretning avholt på Skilbred/Ollerønningen Bnr.6 den 22.11.1927, hvorved til Johan J Skilbred er utskilt Skilbred/Friborg Bnr.9. tingl. 07.12.1927

Makeskifteskjøte fra Anton J Skilbred og hustru Othilde til Johan J Skilbred, paa førstnevntes halvpart av Skilbred/Friborg Bnr.9, slik at sistnevnte ble eneier. Datert 22.03.1930, tingl. 28.03.1930

 

Friborg Bnr.8 og Friborg Bnr.9 og trolig Friborg Bnr.7 ble drevet som et bruk.

 

Matrikkelutkast 1950

Skjelbrei Gnr.12

Bnr.9 - Friborg - 0 mark 26 øre - Johan J. Skjelbred

 

 

Bruker/Bosatt her fra 1927

 

Johan Jonsen (Skilbred) f. 1882 var sønn av Jon Olsen Skilbred bler eier av Friborg Bnr.8 og Bnr.9. Johan bygde opp denne delen av Skilbred. Han var ugift og døde i 1977.

 

Se under hans far

 

 

 

Bruker/Bosatt her fra 1960

 

Kåre Skilbred f. 1921 var sønn av Anton Jonsen Skilbred Nordre. Kåre giftet seg i 1946 med Åse Margaret Jacobsen f. 1922 fra Sandefjord. Kåre overtok "nye" Friborg etter Johan Jonsen Skilbred i 1960. Johan eide Friborg Bnr.8 og Friborg Bnr.9 så det var nok dette Kåre da overtok. Alle tre Friborg delen ble drevet sammen, også Bnr.7. Åse Margaret døde i 1979 og Kåre i 1997.

 

Se Friborg Bnr.8