| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SØNTVEDT ETTER 1814


 

 

Søntvedt/Nordtveit Gnr.10 Bnr.8

 

 

Nordtveit nevnes under Søntvedt i matrikkelutkastet i 1950.

 

 

 

Matrikkelutkast 1950:

Sundtvedt Gnr.10

Bnr.8 – Nordtveit - 0 mark 20 øre - Olav Søntvedt

 

 

 

Nevnt her i 1950

 

Olav Søntvedt f. 1915 var sønn av Anders Andersen Søntvedt. Olav giftet seg med Anny Augusta Sæther f. 1919 fra Kåsene u/Sølland. Olav nevnes i 1950 med plassen Nordtveit Bnr.8 under Søntvedt. Han døde i Siljan i 1996 og hun i 2015.

 

Barn:

Arild Søntvedt f. 1946

Ingjerd Søntvedt f. 1947

Sigrid Søntvedt f. 1952

Vidar Olav Søntvedt f. 1956

 

Familieark