| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

Austad – Gnr.29 Bnr.14

 

Austad – løpenummer 556d – senere Bnr.14 ble utskilt i 1882:

Skyllsetningsforretning avholdt på Austad/skog – løpnummer 556a – senere Bnr.11 den 14-15.06.1882, hvorved utskilt Austad – løpenummer 556d – senere Bnr.14. Tinglyst 02.05.1882

Skjøte på Austad – løpenummer 556d – senere Bnr.14 fra Ole Arvesen til Maren Ingebretsdatter for kr. 3400. Datert 13.06.1883, tinglyst 20.06.1883

Skyllsetningsforretning avholdt på Austad Bnr.11 den 27.04.1893, hvorved en parsell av dette bruk er tillagt Austad Bnr.20. Tinglyst 03.06.1893

Skjøte på Austad Bnr.14 og Austad Bnr.12 fra Maren Ingebretsdatter til Martinius Arvesen Austad for kr. 11 500. Datert 29.08.1907, tinglyst 04.09.1907

Skyllsetningsforretning avholdt på Austad Bnr.14 den 10.06.1911, hvorved en parsell av dette bruk er tillagt Austad Bnr.22. Tinglyst 12.07.1911

 

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.14 – Austad – eier/bruker Maren Ingebretsdatter

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.14 – Austad - 0 mark 88 øre - Martinius Arvesen Austad 

 

 

 

Manntall for Austad