| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814


 

 

 

Tveitan/Østgaard Gnr.9 Bnr.16

 

 

(Senere adresse: Opdalsveien 527)

 

 

Tveitan/Østgaard Bnr.16 ble skilt ut fra Tveitan Nordre Bnr.11 i 1946. Tveitan Nordre Bnr.11 var eid av søsknene Solve og Jenny Tveitan:
Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan Nordre Bnr.11 den 03.05.1946, hvorved er utskilt Tveitan/Østgård Bnr.16. 

Søsknene skjøtet Tveitan/Østgaard Bnr.16 til sin bror Hjalmar Tveitan i 1946:
Skjøte på Tveitan/Østgård Bnr.16 fra Solve og Jenny Tveitan født henholdsvis 22.02.1894 og 30.10.1904 til bror Hjalmar Tveitan f. 08.03.1901 for kr. 200. datert 09.05.1946

 

Matrikkelutkast 1950:

Tveitan Gnr.9

Bnr.16 - Østgaard - 0 mark 05 øre - Hjalmar Tveitan

 

 

 

Bosatt her fra 1946

 

Hjalmar Johansen f. 1901 var sønn av Johan Jacobsen Tveitan. Hjalmar giftet seg med Marta Gurholt f. 1907 og kjøpte eiendommen ”Østegård” Bnr.16 u/Tveitan av sine søsken Solve og Jenny i 1946. Han døde i 1990 og Marta i 1994.

 

Barn:

John Tveitan f. 1929

 

Familieark